Οι βασικές αρχές για την αποκατάσταση των καμένων οικοσυστημάτων Οι βασικές αρχές για την αποκατάσταση των καμένων οικοσυστημάτων
 Τις βασικές αρχές που πρέπει να υιοθετούνται για την αποκατάσταση των καμένων οικοσυστημάτων, όπως αυτών που επλήγησαν φέτος το καλοκαίρι, καθώς και την ανάγκη... Οι βασικές αρχές για την αποκατάσταση των καμένων οικοσυστημάτων

 Τις βασικές αρχές που πρέπει να υιοθετούνται για την αποκατάσταση των καμένων οικοσυστημάτων, όπως αυτών που επλήγησαν φέτος το καλοκαίρι, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης των πυρκαγιών, τονίζει με ανακοίνωσή της η Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000, θέλοντας να συνεισφέρει στο έργο των αρμοδίων φορέων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πυρκαγιών.

   Ειδικότερα, η Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000, σε αναλυτικό κείμενό της, που απέστειλε και προς την ηγεσία του ΥΠΕΝ, επισημαίνει την ανάγκη:

   α) λήψης μέτρων, όπως η προσαρμογή διαχείρισης των δασών και της αντίστοιχης νομοθεσίας που τη διέπει, σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές θεωρήσεις και πρακτικές,

   β) εφαρμογής δράσεων κατά την αποκατάσταση καμένων εκτάσεων, οι οποίες ενισχύουν τη διαχείριση των οικοσυστημάτων και στοχεύουν στην πρόληψη έναντι επόμενων πυρκαγιών, αλλά και στην καλύτερη προετοιμασία για τυχόν επόμενα συμβάντα.

   γ) ανάληψης δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εγκατάλειψης γης σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.

   Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: «Η εγκατάλειψη χρήσεων γης οδηγεί πολλές φορές στην αντικατάσταση αγροτικών καλλιεργειών και βοσκοτόπων από δάση, σε περιοχές περιφερειακά των οικισμών. Οι περιοχές αυτές λειτουργούσαν στον παρελθόν ως μια διαρκώς συντηρούμενη αντιπυρική ζώνη, ενώ τώρα λειτουργούν ως ζώνη εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών σε οικιστικές περιοχές».

   Τέλος, η Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 προτείνει να ξεκινήσει άμεσα δημόσια συζήτηση και κοινοβουλευτικός διάλογος σχετικά με πιθανά οικονομικά μέτρα, συμπεριλαμβανόμενων των φορολογικών κινήτρων, τα οποία θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, με έμφαση στην αναζωογόνηση της δασοπονίας, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

   Ηλ. Π. – ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!