Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον CEO και αντιπροσωπεία της Expertise France που υποστηρίζει τεχνικά την Ελλάδα σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον CEO και αντιπροσωπεία της Expertise France που υποστηρίζει τεχνικά την Ελλάδα σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης
25/09/2021      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον CEO και αντιπροσωπεία της Expertise France που υποστηρίζει τεχνικά την Ελλάδα σε θέματα... Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον CEO και αντιπροσωπεία της Expertise France που υποστηρίζει τεχνικά την Ελλάδα σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης

25/09/2021     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον CEO και αντιπροσωπεία της Expertise France που υποστηρίζει τεχνικά την Ελλάδα σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης

Γ. Πατούλης: «Εστιάζουμε και έχουμε ως προτεραιότητα την ενίσχυση των μηχανισμών συνεργασίας με φορείς διεθνούς κύρους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας της διοίκησης, προς όφελος των πολιτών»

Η ανάπτυξη ενός νέου θεσμικού πλαισίου το οποίο θα συμβάλει στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, στην ενίσχυση της συνεργασίας και της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελούν ορισμένα από τα ζητήματα τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με υψηλόβαθμα στελέχη της Expertise France.

Στη συνέχεια έγινε εκτενής αναφορά στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης με την ονομασία «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» (ΕΠΠ «ΣΔ»), το οποίο εντάχθηκε στο πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. Ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γ. Πατούλης, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στη σχετική προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, στην οποία η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να αποτελέσει πιλοτική εφαρμογή, αξιοποιώντας δράσεις όπως τα ΚΕΠ Υγείας.

Σημειώνεται ότι το έργο τεχνικής υποστήριξης του Προγράμματος που παρέχεται από τη Γαλλική Κυβέρνηση μέσω της Expertise France ,  αφορά στη λειτουργική αναδιοργάνωση του συστήματος διοίκησης της Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο του 4ου στρατηγικού στόχου του ΕΠΠ «ΣΔ» (Λειτουργικός εκσυγχρονισμός συστήματος Δημόσιας Υγείας). Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και υλοποιείται  με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM), ενώ η διάρκεια υλοποίησής του έργου είναι 26 μήνες.

Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχε και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Γ. Σελίμης, παραβρέθηκαν o Γενικός Διευθυντής (CEO) Expertise France Jérémie Pellet, η Σύμβουλος του CEO, Expertise France Marion Bourgain, η  Συντονίστρια διεύθυνσης έργων εκσυγχρονισμού του Κράτους, Expertise France Mirka Snopcokova και η  Τζίνα Κορέλλα, Γραφείο Αθηνών Expertise France.

Ο Γενικός Διευθυντής της Expertise France Jérémie Pellet, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη για τη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι είναι πολύ χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα  όπως η κατανομή και αποσαφήνιση  αρμοδιοτήτων, η βελτίωση του σχεδιασμού και της της εφαρμογής πρωτοβουλιών που σχετίζονται με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κ.α.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής από την πλευρά του επισήμανε ότι η θεσμική μεταρρύθμιση που θα έχει στο επίκεντρό της ένα επιτελικό κράτος με πολυεπίπεδη διακυβέρνηση θα ωφελήσει σημαντικά την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και θα συμβάλει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διαχρονική προσπάθεια του, ως Δήμαρχος, Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Περιφερειάρχης,  Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ και της Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, για τη μεταφορά καλών πρακτικών από την Ευρώπη στη χώρα μας, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία μπορεί να συμβάλει σε σημαντικούς τομείς που αφορούν στην βελτίωση της λειτουργίας της διοίκησης, στην ασφάλεια και στην πρόληψη.

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας Γ. Σελίμης ο οποίος, στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας προς τη χώρα μας, συνεργάστηκε με διεθνείς οργανισμούς και με φορείς της Γαλλικής Κυβέρνησης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα της συνεργασίας και της επιμόρφωσης του προσωπικού επισημαίνοντας ότι μπορεί αυτή η εμπειρία να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της παρεχόμενης Τεχνικής Βοήθειας, με την ίδρυση ενός Κέντρου Διοικητικής Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής, κατά το Γαλλικό μοντέλο, το οποίο θα λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών, προς όφελος των πολιτών.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

error: Content is protected !!