Συμμετοχή του Δημάρχου Γεωργίου Παναγόπουλου στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων Συμμετοχή του Δημάρχου Γεωργίου Παναγόπουλου στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων
“Συμμετείχα σήμερα στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων εκθέτοντας τις απόψεις του Δήμου μας σχετικά με το σχέδιο... Συμμετοχή του Δημάρχου Γεωργίου Παναγόπουλου στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων

“Συμμετείχα σήμερα στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων εκθέτοντας τις απόψεις του Δήμου μας σχετικά με το σχέδιο νόμου για την Κύρωση συμφωνίας τροποποίησης της από 24.6.2016 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της “Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Η θέση του Δήμου μας είναι πάγια.

Διεκδικούμε την προστασία των αρχαιολογικών χώρων της Σαλαμίνας”.

error: Content is protected !!