ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ… ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ…
ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ… ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΩΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝΣΤΟ... ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ…

ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ… ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΩΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ 1910/1944» ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

1, Είναι γεγονός πως εδώ και χρόνια παρατηρείται στην Ελλάδα οξύ δημογραφικό πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό, σε γενικές γραμμές, συνίσταται στην ταχύτατη πτώση των γεννήσεων και στην υπογεννητικότητα, το μέγεθος των συνεπειών της οποίας δεν συνειδητοποιείται άμεσα από την Ελληνική Κοινωνία, αλλά και στην μακροχρόνια ελάττωση του πληθυσμού και η αύξηση της αναλογίας των ηλικιωμένων, με άμεση επίπτωση στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, αλλά και στο σύστημα συνταξιοδοτήσεως με σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες του ζητήματος.

Κατά γενική διεθνή διαπίστωση, η Ελλάδα γενικά κατατάσσεται μεταξύ των έξι (6) πιο ταχύτερα γηρασκουσών χωρών, μαζί με την Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Σύμφωνα με το «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ», αναφέρεται ότι, βάσει επίσημων στοιχείων, το 2030 ο ένας στους τρεις Έλληνες θα έχει ηλικία άνω των 60 ετών, το δε 2050 η αναλογία αυτή θα έχει μειωθεί αρνητικότερα, δεδομένου ότι το 40,8% του πληθυσμού της, με βάση στατιστικούς δείκτες, θα είναι 65 ετών. Σύμφωνα, δε, με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία αφορούσε τον Ιανουάριο- Μάρτιο 2021, στην Ελλάδα το 2019 είχαμε 83.763 γεννήσεις , ενώ οι θάνατοι ανέρχονταν στους 124.965, μια διαφορά ύψους 41.202, η οποία γίνεται ιδιαίτερα αισθητή, εάν λάβουμε υπόψιν πως το 2015 οι γεννήσεις ήταν 91.847 και οι θανατοι 121.183, μια διαφορά ύψουςμόλις 29.336. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο τον οργανισμό το 2020 παρατηρήθηκε πως , ενώ το 1950 το ποστοστό γονιμότητας ήταν μεγαλύτερο του 2, κατά το πέρασμα των χρόνων μειώθηκε όλο και περισσότερο, με απότέλεσμα το έτος 2019 να είναι μικρότερο του 1,50.

Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι η δημογραφία επηρεάζει καταλυτικά την οικονομία. Το σκεπτικό είναι μάλλον προφανές: όταν ο πληθυσμός μειώνεται, μειώνονται κατά κανόνα τόσο οι καταναλωτές της εγχώριας αγοράς, όσο και οι εν δυνάμει παραγωγοί. Χρειάζονται, δηλαδή, σημαντικές αυξήσεις στην παραγωγικότητα, οι οποίες θα αντισταθμίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του μειωμένου πληθυσμού. Ο κανόνας όμως είναι πως η μείωση του πληθυσμού είναι σε μεγάλο βαθμό συνυφασμένη με μειωμένες οικονομικές επιδόσεις.Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τη γήρανση του πληθυσμού. Σε εργασία που δημοσιεύτηκε από το National Bureau of Economic Research (NBER) των ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2016, οι συγγραφείς Μέστας, Μάλλεν και Πάουελ τονίζουν πως παρά το γεγονός ότι οι αρνητικές δημογραφικές προβλέψεις έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία, δεν υπάρχουν αρκετά εμπειρικά στοιχεία για το πραγματικό μέγεθος αυτών των επιδράσεων. Πιο συγκεκριμένα, μελετώντας τον ποσοστό πληθυσμιακής γήρανσης σε πολιτείες των ΗΠΑ κατά το χρονικό διάστημα 1980-2010, επεδίωξαν να ποσοτικοποιήσουν την οικονομική επίδραση ενός πιο γερασμένου πληθυσμού στις οικονομικές επιδόσεις (κατά κεφαλήν ΑΕΠ).

Βρήκαν ότι μια αύξηση του πληθυσμού άνω των 60 ετών κατά 10%, μειώνει το ρυθμό αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 5,5%. Τα αποτελέσματά τους υπονοούν πως η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί κατά 1,2% αυτή τη δεκαετία και κατά 0,6% την επόμενη δεκαετία εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού. Η Ελλάδα βρίσκεται σε έντονο καθοδικό ρυθμό μείωσης του πληθυσμού της από το 2011, οπότε και καταγράφηκε αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων για πρώτη φορά μετά την περίοδο της Κατοχής του 1944. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το 2016 ο Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης«διαΝΕΟσις» :«Το 2050 ο πληθυσμός της χώρας υπολογίζεται ανάμεσα στα 10 εκατομμύρια (σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο σενάριο) και τα 8,3 εκατομμύρια (στο πιο απαισιόδοξο).Το πιο δυσοίωνο μήνυμα, όμως, συνοψίζεται στη βαθιά γήρανση του πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες, καθώς προβλέπεται ότι το 36% των κατοίκων της Ελλάδας το 2050 θα είναι άνω των 65 ετών. Το ποσοστό αυτό αποτελεί ρεκόρ για τη χώρα μας, αν ληφθεί υπόψη ότι τη δεκαετία του ΄70 ήταν 6% και στις μέρες μας υπολογίζεται στο 18-20%. Ένα σημαντικό Από το 1951 μέχρι το 2011 ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε από τα 7,6 εκατομμύρια στα 11,1 εκατομμύρια κατοίκους. Από το 2011, όμως, και για πρώτη φορά μεταπολεμικά, ο πληθυσμός της χώρας μας άρχισε να μειώνεται. Την 1η Ιανουαρίου 2015 (ημερομηνία που χρησιμοποιούμε σαν ημερομηνια βάσης γι’ αυτή την έρευνα) ο πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 10,9 εκατομμύρια».

Οι λόγοι για τους οποίους παρατηρούνται όλα αυτά τα ανησυχητικά και δυσοίωνα ποσοστά είναι πολλοί. Ενδεικτικά , θα μπορούσαν να αναφερθούν η οικονομική κρίση που ταλανίζει την Ελλάδα εδώ και χρόνια, η ολοένα και μεγαλύτερη μετανάστευση των μικρότερων σε ηλικία Ελλήνων στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την ολοένα και μεγαλύτερη εσωτερική μετανάστευηση στα αστικά κέντρα και η ερήμωση της υπαίθρου, η σχεδόν ανυπαρξία από την πολιτεία μέτρων για την προστασία της μητρότητας και του παιδιούν, που αποθαρρύνουν τις γεννήσεις, η έλλειψη δικαιωμάτων στο παιδί και η αντίστοιχη έλλειψη υποχρεώσεων στους μεγάλους για την ικανοποίηση αυτών των δικαιωμάτων, η έλλειψη διαφώτισης και ενημέρωσης τους λαούς για τους κινδύνους που κυοφορούνται για το Έθνος και τον Λαό μας από την όξυνση του δημογραφικού προβλήματος και, τον τελευταίο χρόνο, ο ιός COVID- 19 , ο οποίος ταλανίζει όλο τον κόσμο και την Ελλάδα.

2, Σκοπός της πρότασης νόμου της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων είναι η επίλυση χρόνιων και δίκαιων αιτημάτων των τριτέκνων, η ενίσχυση του θεσμου της Τρίτεκνης οικογένειας στη χώρα μας και ως εκ τούτου η ενίσχυση του δημογραφικού προβλήματος στη χώρας μας. Η πρόταση νόμου έτυχε συστηματικής επεξεργασίας από το Δ.Σ και από όλα τα μέλη της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων, συμπεριλαμβανομένου και της Ένωσης Τριτέκνων Σαλαμίνας.

Η λύση του δημογραφικού προβλήματος έγκειται στη συνολική ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και στην παροχή κινήτρων και παροχών στις οικογένειες οι οποίες, αν και θέλουν να κάνουν περισσότερα παιδιά, ζουν με τον φόβο και την αγωνία πως δεν θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν τόσο οικονομικά όσο και ψυχικά. Άλλωστε, η αναγνώριση των τρίτεκνων οικογενειών ως πολύτεκνων από το Ελληνικό Κράτος μόνο θετικά αποτελέσματα θα επιφέρει στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος, καθώς δεν θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό, αφού οι τρίτεκνες οικογένεις ήδη απολαμβάνουν μεγάλο μέρος από τα δικαιώματα των πολύτεκνων οικογενειών και δεν θεωρούμε σε καμιά περίπτωση ότι οι μικρές επιβαρύνσεις του κρατικού προϋπολογισμού που θα προκύψουν θα αποτελέσουν σοβαρό εμπόδιο για την προώθηση της προτάσεως μας για τον χαρακτηρισμό των τριτέκνων οικογενειών ως πολύτεκνων. Βασικοί στόχοι της Πρότασης Νόμου της Πανελλαδικής

Ομοσπονδίας Τρίτεκνων είναι οι εξής:
1) Ο χαρακτηρισμός ως πολύτεκνης της οικογένειας με τουλάχιστον τρία (3) παιδιά.
2) Η τροποποίηση του κριτηρίου των ανώτατων ορίων ηλικίας των παιδιών σύμφωνα με το οποίο θα γίνεται και η υπαγωγή της οικογένειας στις πολύτεκνες ή όχι.
3) Η διατήρηση της πολυτεκνικής ιδιότητας ισοβίως τόσο από τους γονείς όσο και από τα τέκνα των οικογενειών αυτών.
Συγκεκριμένα, προτείνουμε να τροποποιηθεί το πρώτο άρθρο του ν. 1910/1944 , που τροποποιήθηκε από το ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2Α’), που τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4353/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄) ως εξής:

«1. Πολύτεκνοι, υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς που απέκτησαν τρία τουλάχιστον τέκνα από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή μονίμως αναγνωρισμένων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμτπο (25ο ) έτος τηγς ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους.

  1. Στους γονείς αυτούς συνυπολογίζονται και οι γονείς με τρία τέκνα, οι οποίοι κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου έχουν τρία ζώντα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του παρόντος, την διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που αποττ΄ρουν από την πολυτρκιν΄κη ιδιότηα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων ττων τέκνων πολυτέκνω όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα. Ομοίως και τα τέκνα τρόια και άνω που συνπύρξαν έστω και για μια ημέρα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα.
  2. Για τις διατάξεις του παρόντος , συμπλήρωση ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς».

Μπορείτε να μας βρείτε:
Σικίνου 2, Αμπελάκι – 1ος όροφος, Γραφείο 3
Δευτέρα και Τετάρτη από 9:00πμ έως 12:30μμ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974.321.838

error: Content is protected !!