Έκτακτη επιχορήγηση ΚΑΠ  στους Δήμους Έκτακτη επιχορήγηση ΚΑΠ  στους Δήμους
Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς... Έκτακτη επιχορήγηση ΚΑΠ  στους Δήμους

Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση Ι΄ κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021. Για την Σαλαμίνα το ποσό που προβλέπεται στην απόφαση ανέρχεται σε 343.700,04 ευρώ

error: Content is protected !!