Η νέα ΚΥΑ με τα μέτρα λειτουργίας Δημοσίου και ΟΤΑ (ΦΕΚ) Η νέα ΚΥΑ με τα μέτρα λειτουργίας Δημοσίου και ΟΤΑ (ΦΕΚ)
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Σάββατο 9 Οκτωβρίου (Φ.Ε.Κ. Β’ 4674/«8.10.2021», ημ/νία κυκλοφορίας 9.10.2021) ορίστηκαν τα « Έκτακτα μέτρα προστασίας της... Η νέα ΚΥΑ με τα μέτρα λειτουργίας Δημοσίου και ΟΤΑ (ΦΕΚ)

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Σάββατο 9 Οκτωβρίου (Φ.Ε.Κ. Β’ 4674/«8.10.2021», ημ/νία κυκλοφορίας 9.10.2021) ορίστηκαν τα « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα ΑΠΟ το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 ΕΩΣ ΚΑΙ τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 ».

Όπως κάθε φορά, όσον αφορά ειδικά τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα μέτρα ορίζονται στην Ενότητα του Πίνακα του άρθρου 1 της ΚΥΑ.

Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε Υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε Υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ.

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και της αναλογίας ατόμου ανά 16 τ.μ. και με υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο, εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία, χωρίς τον περιορισμό ατόμων, πραγματοποιούνται αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.10 της ΚΥΑ, και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ.3 του ίδιου άρθρου, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, ήτοι απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του 1 ατόμου ανά 5 τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

Επιπλέον, αυτή τη φορά περιλαμβάνονται και τα μέτρα για τη διεξαγωγή του 28ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα της ΚΥΑ:

airetos.gr

error: Content is protected !!