Όλες οι πληροφορίες για τον εργασιακό βίο στο κινητό μας Όλες οι πληροφορίες για τον εργασιακό βίο στο κινητό μας
Tις προσεχείς εβδομάδες το Υπουργείο Εργασίας θα προχωρήσει στην παρουσίαση των δυνατοτήτων του νέου ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Τόσο το αναβαθμισμένο ΕΡΓΑΝΗ Ι όσο και η μετεξέλιξη του,... Όλες οι πληροφορίες για τον εργασιακό βίο στο κινητό μας

Tις προσεχείς εβδομάδες το Υπουργείο Εργασίας θα προχωρήσει στην παρουσίαση των δυνατοτήτων του νέου ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Τόσο το αναβαθμισμένο ΕΡΓΑΝΗ Ι όσο και η μετεξέλιξη του, το ΠΣ  ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα λειτουργήσουν ως γέφυρα μέχρι και την ολοκληρωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Στόχος να έχει σε πραγματικό χρόνο όσες πληροφορίες χρειάζεται για τον εργασιακό του βίο ο κάθε εργαζόμενος. 

Εργάνη ΙΙ – Πώς θα λειτουργεί 

Το νέο πληροφοριακό θα αποτελέσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος παρακολούθησης της αγοράς εργασίας. Η ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα φέρει μείωση του διοικητικού φόρτου, απλοποίηση των  διαδικασιών, κατάργηση των πολλαπλών δηλώσεων από τους εργοδότες (π.χ. σε ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ).Ενώ θα διευκολύνει του ελέγχους για την εφαρμογή της νομοθεσίας αλλά και την δυνατότητα διασταύρωσης των δηλώσεων για μισθούς και ασφάλιση. 

Κατά την ολοκλήρωση του έργου ο εργαζόμενος θα έχει πολλαπλές δυνατότητες. Μέσα από το κινητό ο εργαζόμενος θα μπορεί να έχει όλη την πληροφορία για τον εργασιακό του βίο σε πραγματικό χρόνο. Μέσω μιας εφαρμογής, ο εργαζόμενος θα μπορεί να δέχεται ειδοποιήσεις για κάθε γεγονός που θα καταχωρείται στο σύστημα. Θα έχει επιπλέον δυνατότητα υποβολής στοιχείων με εύκολο και γρήγορο τρόπο ενώ το app θα υποστηρίζει διαδραστικά εργαλεία επικοινωνίας των εργαζομένων με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Μέσω της εφαρμογής θα μπορεί να υπάρχει επίσης σύζευξη με πλατφόρμες προσφοράς και ζήτησης εργασίας, ο εργαζόμενος θα μπορεί να βλέπει τα χαρακτηριστικά και τις τάσεις της  αγοράς εργασίας .Κατά την ολοκλήρωση του έργου ο εργαζόμενος μέσα από το κινητό του ή ενός υπολογιστή θα έχει πρόσβαση και στην ψηφιακή κάρτα του την όποια θα πρέπει να «χτυπάει» κατά την έναρξη και την λήξη του ωραρίου του.  

Ψηφιακή κάρτα: Η νέα πραγματικότητα από το 2022  

Το πρώτο εξάμηνο του 2022 θα  ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας σε ορισμένους μεγάλους κλάδους της οικονομίας όπως στις  τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ, με στόχο σύντομα να καλύπτεται το σύνολο της αγοράς εργασίας. Όπως έχει τονίσει ο Υπουργός Εργασίας η ψηφιακή κάρτα αυτή τη φορά θα εφαρμοστεί στο σύνολο της οικονομίας.

Ο προϋπολογισμός του νέου ψηφιακού εργαλείου ανέρχεται στα 8 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του ταμείου Ανάκαμψης, ενώ οι ωφελούμενοι είναι περισσότεροι από 2 εκατ. μισθωτοί.

Η ψηφιακή κάρτα έρχεται ως δικλίδα ασφαλείας έναντι των παρατυπιών που υπάρχουν, αλλά και μπορούν να υπάρξουν με τις νέες ευέλικτες ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Θα αποτελέσει ουσιαστικά το «κλειδί» για την προστασία των εργαζομένων, τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων όπως το δικαίωμα της αποσύνδεσης στην τηλεργασία, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και η εξίσωση των υπερωριών σε βιομηχανία και υπηρεσίες. Θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο κάθε μεταβολή στον χρόνο εργασίας των εργαζομένων: ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, το διάλειμμα, η υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας, οι άδειες αλλά και οι υπερωρίες.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί να γίνεται άμεση διασταύρωση των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων  που υποβάλλει η επιχείρηση και μπορεί να αποτελέσει και τη βάση για την αυτοματοποιημένη προσυμπλήρωση της ΑΠΔ. Η παρουσία στο χώρο εργασίας εργαζομένου που δεν θα έχει ενεργοποιημένη την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία θα διαπιστώνεται από έλεγχο που πραγματοποιούν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, θα επισύρει σοβαρές διοικητικές κυρώσεις: πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο και, εάν επαναληφθεί δύο φορές εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών, προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης.

moneyreview.gr

error: Content is protected !!