Αναρτήθηκαν σήμερα οι πίνακες με τους επιτυχόντες και επιλαχόντες υποψηφίους ΕΠ.ΟΠ διαφόρων ειδικοτήτων στο Πολεμικό Ναυτικό Αναρτήθηκαν σήμερα οι πίνακες με τους επιτυχόντες και επιλαχόντες υποψηφίους ΕΠ.ΟΠ διαφόρων ειδικοτήτων στο Πολεμικό Ναυτικό
Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του Πολεμικού Ναυτικού (https://www.hellenicnavy.gr/) οι πίνακες με τους επιτυχόντες και επιλαχόντες υποψηφίους ΕΠ.ΟΠ, στις ειδικότητες/εξειδικεύσεις: -Τ/ΜΗΧ (τεχνικού μηχανολογικών συστημάτων), -ΗΛ... Αναρτήθηκαν σήμερα οι πίνακες με τους επιτυχόντες και επιλαχόντες υποψηφίους ΕΠ.ΟΠ διαφόρων ειδικοτήτων στο Πολεμικό Ναυτικό

Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του Πολεμικού Ναυτικού (https://www.hellenicnavy.gr/) οι πίνακες με τους επιτυχόντες και επιλαχόντες υποψηφίους ΕΠ.ΟΠ, στις ειδικότητες/εξειδικεύσεις:

-Τ/ΜΗΧ (τεχνικού μηχανολογικών συστημάτων),

-ΗΛ (ηλεκτρολόγου),

-ΔΙΑΧ/ΛΟΓ (διαχειριστή λογιστικού),

-ΕΕ/Π/Λ/ΚΥΑΜ (επιχειρήσεων επικοινωνιών- πληροφορικής/ λογισμικού και κυβερνοάμυνας),

-ΕΕ/ΠΕΣ (επιχειρήσεων-επικοινωνιών πληροφορικών και επικοινωνιακών συστημάτων) και

-ΗΝ/ΥΔ (ηλεκτρονικός υπολογιστών και δικτύων),

στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του σχετικού διαγωνισμού πρόσληψης. Αυτό έγινε γνωστό σήμερα από το ΓΕΝ.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!