Διαγωνισμός “Ανδριανός Μιχάλαρος” Διαγωνισμός “Ανδριανός Μιχάλαρος”
Διαγωνισμός”Ανδριανός Μιχαλαρος” μεταξύ των μαθητών των ΕΠΑΛ της Επιμελητηριακής Περιφέρειας του Β.Ε.Π. για τη βράβευση της καλύτερης πρότασης για νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες(startup).https://www.bep.gr/to-bep-os-elaxisto-foro-timis-sti… Διαγωνισμός “Ανδριανός Μιχάλαρος”

Διαγωνισμός”Ανδριανός Μιχαλαρος” μεταξύ των μαθητών των ΕΠΑΛ της Επιμελητηριακής Περιφέρειας του Β.Ε.Π. για τη βράβευση της καλύτερης πρότασης για νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες(startup).
https://www.bep.gr/to-bep-os-elaxisto-foro-timis-sti…

error: Content is protected !!