Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Στρατολογίας Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Στρατολογίας
Με ανακοίνωσή της, η Στρατολογία ενημέρωσε ότι στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών από τον ιστότοπο www.stratologia.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν... Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Στρατολογίας

Με ανακοίνωσή της, η Στρατολογία ενημέρωσε ότι στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών από τον ιστότοπο www.stratologia.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω 17 αιτήματα που αφορούν στη θητεία τους, με χρήση των κωδικών τους στο TAXISnet:

   -Αίτηση κατάταξης ως πρότακτος

   -Αναβολή για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος

   -Αναβολή για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας

   -Αναβολή για κοινωνικούς λόγους

   -Αναβολή λόγω αδελφού που καλείται για κατάταξη κατά τον ίδιο μήνα

   -Αναβολή λόγω σπουδών σε ΙΕΚ – Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – εσπερινό λύκειο- μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ ή ΣΕΚ

   -Αναβολή λόγω σπουδών σε λύκειο – σχολείο δεύτερης ευκαιρίας – γυμνάσιο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

   -Αναβολή λόγω σπουδών σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή – κέντρο μεταλυκειακής εκπαίδευσης – μεταπτυχιακό

   -Αναβολή λόγω υπηρετούντος αδελφού

   -Αναβολή των κατεχόντων εκτός της ελληνικής και τη γερμανική υπηκοότητα

   -Αναβολή ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού

   -Αναβολή ως ναυτολογημένος

   -Αναβολή ως πολιτογραφηθείς

   -Αναβολή ως υποψήφιος σπουδαστής ανωτέρων – ανωτάτων σχολών

   -Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

   -Διακοπή αναβολής κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας

   -Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών

   -Διακοπή αναβολής κατάταξης ναυτολογημένων

   -Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων – ανωτάτων σχολών

   -Διακοπή αναβολής μονίμου κατοίκου εξωτερικού

   -Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

   -Ένταξη σε προηγούμενη ΕΣΣΟ

   -Κατάθεση οφειλόμενου πιστοποιητικού σπουδών

   -Μετατόπιση κατάταξης για λόγους υγείας (πάθηση διάρκειας μέχρι τέσσερις μήνες)

   -Μεταφορά στη μειωμένη θητεία

   -Παραπομπή σε Επιτροπή Απαλλαγών για λόγους υγείας (πάθηση διάρκειας άνω των τεσσάρων μηνών).

   Περαιτέρω, μέσω του ιστότοπου:

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν την έκδοση Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης με χρήση των κωδικών τους στο TAXISnet και οι γεννηθέντες το έτος 2003 (κλάσης 2024) μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής με χρήση των κωδικών τους στο TAXISnet, επίσης.

   Oι υπόλοιπες υπηρεσίες θα παρέχονται από τις στρατολογικές υπηρεσίες και µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Για αυτά τα αιτήματα απαιτούνται η εκτύπωση, συμπλήρωση και υπογραφή της σχετικής αίτησης και η αποστολή της στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία σε μορφή pdf, με επισύναψη των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών σε μορφή pdf.

   Για τυχόν απορίες που άπτονται ζητημάτων στρατολογικής φύσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες 07:00 έως 15:00 στα τηλέφωνα που αναφέρονται στον ιστότοπο.

   Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα που αφορά αποκλειστικά και μόνο την είσοδό τους μέσω TAXISnet, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες 07:00 έως 15:00 στα τηλέφωνα που αναφέρονται στον ιστότοπο.

   Κ.Γ – ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!