Πότε θα είναι έτοιμος ο Φορέας Απόκτησης Ακινήτων – Πώς θα λειτουργήσει Πότε θα είναι έτοιμος ο Φορέας Απόκτησης Ακινήτων – Πώς θα λειτουργήσει
Στο μικροσκόπιο των θεσμών – ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα παρουσίασε η Αθήνα Στο μικροσκόπιο των θεσμών που βρίσκονται στην Αθήνα και ο Φορέας Απόκτησης Ακινήτων, ο οποίος αποτελεί... Πότε θα είναι έτοιμος ο Φορέας Απόκτησης Ακινήτων – Πώς θα λειτουργήσει

Στο μικροσκόπιο των θεσμών – ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα παρουσίασε η Αθήνα

Στο μικροσκόπιο των θεσμών που βρίσκονται στην Αθήνα και ο Φορέας Απόκτησης Ακινήτων, ο οποίος αποτελεί το «κύριο συστατικό» για την πλήρη εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Money Review, από την πλευρά της η Αθήνα προτίμησε να παρουσιάσει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και έκανε γνωστό και σαφές στους θεσμούς πως ο νέος φορέας θα μπορέσει να είναι εξολοκλήρου έτοιμος σε ένα χρόνο. Όπως μάλιστα εξηγούν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών στο «MR» η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη ωστόσο θα πρέπει να ακολουθήσει μια σειρά βημάτων βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσο αφορά τον διαγωνισμό, την σύμβαση που θα πρέπει να υπογραφεί με τον όποιο επενδυτή, που εμπεριέχουν χρόνους αναμονής 2-3 μηνών το καθένα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερεί η σύσταση του κάτι που σύμφωνα με όσα εξηγούν και τα αρμόδια στελέχη στο Money Review, μπόρεσαν να αντιληφθούν και να αποδεχθούν και οι ίδιοι οι θεσμοί. Για παράδειγμα μετά την πρόσκληση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υπάρξει ένα διάστημα περίπου δύο μηνών μέχρι να υποβάλλουν οι επενδυτές την προσφορά τους.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα προκηρύξει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παραχώρηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του άρθρου 218 του ν. 4738/2020 σε νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού δικαίου, προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Α’ Φάση του Διαγωνισμού), προκειμένου, όσοι από αυτούς επιλεγούν στην Α’ Φάση, να συμμετάσχουν στη συνέχεια.

Η διαδικασία

Στον διαγωνισμό θα μπορούν να λάβουν μέρος ιδιωτικές εταιρείες ή σχήματα ιδιωτικών κεφαλαίων. Προβλέπεται, ωστόσο, η σύσταση και λειτουργία μόνο ενός ιδιωτικού φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης. Σε πρώτη φάση ο Φορέας δεν θα φέρει καμία κρατική εγγύηση ή στήριξη, άμεσα ή έμμεσα, αν και στον νόμο προβλέπεται η πιθανότητα τυχόν κρατικής εγγύησης, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Οι ευάλωτοι οφειλέτες, οι οποίοι είτε κηρύχθηκαν σε πτώχευση είτε επισπεύδεται σε βάρος της κύριας κατοικίας τους αναγκαστική εκτέλεση από πιστωτή που έχει υποθήκη ή προσημείωση στο ακίνητο, θα μπορούν να μεταβιβάσουν ή να μισθώσουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, την κύρια κατοικία τους σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης. 

Ο φορέας θα αγοράζει την πρώτη κατοικία του οφειλέτη και θα υποχρεούται να τη μισθώσει στον πολίτη για 12 έτη. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονται οι εξώσεις, που θα επέρχονταν εάν αποκτούσε τρίτος το ακίνητο.

Ο φορέας, κατά τη διάρκεια της 12ετούς μίσθωσης και μέχρι τη λήξη αυτής, υποχρεούται να επαναπωλήσει την κατοικία στον πολίτη, εφόσον αυτός ανακάμψει οικονομικά και εφόσον είναι συνεπής ως προς την καταβολή του μισθώματος.

Το Κράτος θα  παρέχει μηνιαίο επίδομα ενοικίου στον πολίτη για να τον βοηθήσει να παραμείνει στην κατοικία. Ο οφειλέτης θα μπορεί να αποκτήσει το ακίνητό του και νωρίτερα της 12ετούς σύμβασης μίσθωσης, εφόσον πληρώσει τα μισθώματα μέχρι τη λήξη της 12ετίας και το ποσό επαναγοράς. Σημειώνεται ότι ο Φορέας θα αποκτά την ιδιοκτησία του ακινήτου ακόμα και αν ο ευάλωτος οφειλέτης ήταν μόνο επικαρπωτής ή είχε την ψιλή κυριότητα. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπόλοιποι επικαρπωτές ή συνιδιοκτήτες θα πρέπει να συμφωνήσουν στη μεταβίβαση.

moneyreview.gr

error: Content is protected !!