Κυκλαδικά ειδώλια βγαλμένα μέσα από την καρδιά των μαθητών του Γυμνασίου Αιαντείου Σαλαμίνας! Κυκλαδικά ειδώλια βγαλμένα μέσα από την καρδιά των μαθητών του Γυμνασίου Αιαντείου Σαλαμίνας!
Κυκλαδικά ειδώλια βγαλμένα μέσα από την καρδιά των μαθητών του Γυμνασίου Αιαντείου Σαλαμίνας! Πιστά αντίγραφα, υπερρεαλιστικά, έγχρωμα, ντυμένα, γυμνά, με smart phone, κίνηση, αλλά... Κυκλαδικά ειδώλια βγαλμένα μέσα από την καρδιά των μαθητών του Γυμνασίου Αιαντείου Σαλαμίνας!

Κυκλαδικά ειδώλια βγαλμένα μέσα από την καρδιά των μαθητών του Γυμνασίου Αιαντείου Σαλαμίνας!

Πιστά αντίγραφα, υπερρεαλιστικά, έγχρωμα, ντυμένα, γυμνά, με smart phone, κίνηση, αλλά κυρίως με την αφαιρετική τους ομορφιά!

Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας για την ολοκλήρωση του κολάζ!

error: Content is protected !!