Το ΓΕΝ προκήρυξε 15 θέσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Το ΓΕΝ προκήρυξε 15 θέσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης
Την ανακατάταξη ή επανακατάταξη 15 οπλιτών και εφέδρων, αντίστοιχα, στο Πολεμικό Ναυτικό για βραχεία περίοδο τριών(3)ετών, µε δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον τρία(3)έτη προκήρυξε... Το ΓΕΝ προκήρυξε 15 θέσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης

Την ανακατάταξη ή επανακατάταξη 15 οπλιτών και εφέδρων, αντίστοιχα, στο Πολεμικό Ναυτικό για βραχεία περίοδο τριών(3)ετών, µε δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον τρία(3)έτη προκήρυξε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Οι θέσεις αυτές έχουν εγκριθεί για το έτος 2021.

Η ανακατάταξη οπλιτών και η επανακατάταξη εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, τονίζεται στη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια(ώρα 10:42:19 π.μ.).

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά έως την 17η Νοεμβρίου 2021(όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα). Τα απαιτούμενα προσόντα και τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στη σχετική προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι(σ.σ. που πληρούν τις προϋποθέσεις)οι οποίοι θα ενημερωθούν με δική τους ευθύνη από την επίσημη ιστοσελίδα του Πολεμικού Ναυτικού (www.hellenicnavy.gr), σχετικά με την παρουσίασή τους στην Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (ANYE) του Πολεμικού Ναυτικού ή στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Επιτροπή Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, υποχρεούνται να φέρουν απαραίτητα μαζί τους, προκειμένου να γίνουν δεκτοί για εξετάσεις, μεταξύ άλλων:

– Το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή τη χειρόγραφη βεβαίωση, στην οποία θα καταγράφεται το αρνητικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 (PCR το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες ή rapid test, το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 24 ώρες πριν την ημέρα παρουσίασής τους).

Εφόσον υποψήφιοι, πριν την παρουσίασή τους, διαγνωστούν ως θετικοί στη λοίμωξη COVID-19 ή χαρακτηριστούν ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος και τεθούν σε υγειονομικό αποκλεισμό, οφείλουν να απευθυνθούν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, προκειμένου να καθοριστεί εναλλακτική ημερομηνία παρουσίασής τους. Πριν την παρουσίασή τους, προκειμένου να γίνουν δεκτοί από την οικεία επιτροπή, πρέπει να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΓΕΝ/Β4 (email επικοινωνίας gen_b4@navy.mil.gr) σχετική βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τον έλεγχο της διάρκειας του υγειονομικού αποκλεισμού, η αίτηση και αποστολή της οποίας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: «generalsecretary@gscp.gr».

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

α. Από τους οπλίτες, στις μονάδες που υπηρετούν, έως την 17 Νοεμβρίου 2021, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και

β. Από τους εφέδρους, σε οποιαδήποτε στρατολογική υπηρεσία έως την 17 Νοεμβρίου 2021, εφόσον δεν παρήλθαν πέντε(5)έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Οι ειδικότητες είναι οι εξής:

1. Τεχνικός Όπλων (Τ/ΟΠΛ) 1 θέση

2. Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων (Τ/ΜΗΧ) 1

3. Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών (ΕΕ) 1

4. Ηλεκτρολόγος (ΗΛ) 1

5. Αρμενιστής (ΑΡΜ) 1

6. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Τ/ΗΝ) 1

7. Εσχαρέας (ΕΣΧ) 1

8. Βοηθός Νοσηλευτικής (Β/ΝΟΣ) 1

9. Διαχειριστής (ΔΙΑΧ) 1

10. Διοικητικής Υποστήριξης (ΔΙΟΙΚ) 1

11. Τεχνικός Συνεργείων (Τ/ΣΥΝ) 1

12. Οδηγός Τροχοφόρων Οχημάτων (ΟΔΗΓ) 1

13. Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων (ΗΝ/ΗΥ) 1

14. Τεχνικός Δομικών έργων (Τ/ΔΟΜ) 1

15. Μουσικός (ΜΟΥΣ) 1

ΣΥΝΟΛΟ 15

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, καθώς και στη Διεύθυνση Στρατολογίας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Β4) στα τηλέφωνα 2106557606, 2106551456, 2106551408.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!