Απεστάλη στο Ε.Τ η προκήρυξη για τις 416 θέσεις στο Υπ. Προστασίας του Πολίτη Απεστάλη στο Ε.Τ η προκήρυξη για τις 416 θέσεις στο Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 9K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης... Απεστάλη στο Ε.Τ η προκήρυξη για τις 416 θέσεις στο Υπ. Προστασίας του Πολίτη

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 9K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Πίνακας Θέσεων

ergasiakanea.eu

error: Content is protected !!