8 προσλήψεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 8 προσλήψεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου... 8 προσλήψεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ergasiakanea.eu

error: Content is protected !!