Ναυτικός Όμιλος Βουρκαρίου Σαλαμίνας Ναυτικός Όμιλος Βουρκαρίου Σαλαμίνας
Στιγμιότυπα από την Δράση του Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών που πραγματοποίησε ο ΝΟΒΣ το Σάββατο 23 Οκτωβρίου Ναυτικός Όμιλος Βουρκαρίου Σαλαμίνας

Στιγμιότυπα από την Δράση του Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών που πραγματοποίησε ο ΝΟΒΣ το Σάββατο 23 Οκτωβρίου

error: Content is protected !!