Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης για 3.500 εργαζομένους προωθεί το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης για 3.500 εργαζομένους προωθεί το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης για 3.500 εργαζομένους προωθεί το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 –... Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης για 3.500 εργαζομένους προωθεί το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης για 3.500 εργαζομένους προωθεί το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», το Επιμελητήριο έχει αναλάβει ως δικαιούχος, την υλοποίηση της πράξης, «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας», με κωδικό ΟΠΣ 5047758.

Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 3.500 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ).

Σκοπός είναι να ενισχυθεί ουσιωδώς η δυνατότητα απασχόλησης.

Το έργο απευθύνεται σε εργαζόμενους όλων των περιφερειών της Ελλάδας (Αττική, Νότιο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

1.Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social media Marketing.

2.Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce).

3.Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα.

4.Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

5.Οικονομικός Αναλυτής.

6.Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου.

7.Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από σήμερα, Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2021, μέχρι την Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021, και ώρα 9.00 μ.μ..

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πληροφορίες για το έργο και την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν πληροφορίες στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!