Το καζίνο της Πάρνηθας μετακομίζει στο Μαρούσι Το καζίνο της Πάρνηθας μετακομίζει στο Μαρούσι
Το μακρινό 1994 την Ελλάδα «συγκλόνιζε» η υπόθεση των αδειών για καζίνο στην Αθήνα που είχε δώσει ο τότε υπουργός του ΠΑΣΟΚ Διονύσης Λιβανός. Με... Το καζίνο της Πάρνηθας μετακομίζει στο Μαρούσι

Το μακρινό 1994 την Ελλάδα «συγκλόνιζε» η υπόθεση των αδειών για καζίνο στην Αθήνα που είχε δώσει ο τότε υπουργός του ΠΑΣΟΚ Διονύσης Λιβανός.

Με σκληρή αντιπολίτευση κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία που σήμερα κυβερνά οι άδειες ακυρώθηκαν και οι τότε κορυφαίοι υπουργοί Βάσω Παπανδρέου και Κώστας Λαλιώτης διαβεβαίωναν σε όλους τους τόνους ότι ποτέ δεν πρόκειται να ανοίξει καζίνο μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας.

Τα χρόνια περνάνε, οι εποχές αλλάζουν όπως και οι νόμοι άλλωστε. Και έτσι στην Ελλάδα του 2021 η Αθήνα δεν θα έχει απλώς καζίνο, αλλά θα έχει δύο.

Το ένα στο Ελληνικό, ως μέρος της επένδυσης για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου και το δεύτερο στο Μαρούσι, από τη μεταφορά το καζίνο της Πάρνηθας.

Σήμερα, Δευτέρα 1/11, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), αποφάσισε να εισηγηθεί στον υπουργό Οικονομικών την μεταφορά του Καζίνο Πάρνηθας, από την Πάρνηθα στο Μαρούσι, στη θέση «Δηλαβέρη». Η απόφαση αυτή εκδόθηκε κατόπιν σχετικής αίτησης της εταιρείας Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. (ΕΚΠΑ Α.Ε.), το 49% των μετοχών της οποίας ανήκει στο δημόσιο μέσω της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.).

Σύμφωνα με την επιτροπή έγινε ενδελεχής αξιολόγηση του φακέλου τεκμηρίωσης που συνόδευε την αίτηση, με τη συνδρομή ειδικών εμπειρογνωμόνων, από την οποία προέκυψε ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον νόμο.

Μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι η μεταφορά είναι πολλαπλά συμφέρουσα για το δημόσιο, σε σχέση με την εναλλακτική επιλογή της εξαρχής διαγωνιστικής διαδικασίας για έκδοση νέας άδειας καζίνο στον βόρειο τομέα της Αττικής, είναι εναρμονισμένη με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της χωροταξίας και εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, ενισχύει το νόμιμο δίκτυο διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και γενικότερα την ανάπτυξη επενδύσεων στην περιοχή, συνεισφέρει στον περιορισμό του παράνομου τζόγου, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής λειτουργίας της σχετικής αγοράς και διασφαλίζει τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Μάλιστα, για να αποδειχθεί πόσο έχουν αλλάξει οι εποχές σημειώνεται ότι η απόφαση της ΕΕΕΠ, σε συνδυασμό με εκείνην που λήφθηκε στις 22.10.2021 για την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού χορήγησης άδειας Καζίνο στο Ελληνικό, αποτελούν πραγματικά ορόσημα στην πρόοδο υλοποίησης και ολοκλήρωσης του στρατηγικού σχεδιασμού της Πολιτείας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό ενός νόμιμου, δυναμικού, πολλαπλά αναπτυξιακού και ασφαλούς δικτύου διεξαγωγής τυχερών παιγνίων στην Αττική.

Τα στελέχη και οι συνεργάτες της ΕΕΕΠ, παραμένουν στη διάθεση όλων των αρμόδιων για το συγκεκριμένο έργο φορέων και οργάνων της Πολιτείας, για την παροχή σχετικής συνδρομής, εφόσον τους ζητηθεί.

hellasjournal.com

error: Content is protected !!