Υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 Υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027
Υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.    Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε συνέχεια της επίσημης υποβολής... Υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027

Υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

   Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε συνέχεια της επίσημης υποβολής και έγκρισης του «Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2021, συνολικού προϋπολογισμού 26,2 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η επίσημη υποβολή του συνόλου των νέων Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

   Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν τα παρακάτω προγράμματα:

   * Ανταγωνιστικότητα (προϋπολογισμού 3.885,09 εκατ. ευρώ)

   * Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή (προϋπολογισμού 4.161,59 εκατ. ευρώ)

   * Ψηφιακός Μετασχηματισμός (προϋπολογισμού 943,00 εκατ. ευρώ)

   * Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (προϋπολογισμού 3.606,85 εκατ. ευρώ)

   * Μεταφορές (προϋπολογισμού 2.224,09 εκατ. ευρώ)

   * Πολιτική Προστασία (προϋπολογισμού 713,76 εκατ. ευρώ)

   * Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (προϋπολογισμού 1.629,19 εκατ. ευρώ)

   * Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (προϋπολογισμού 519,64 εκατ. ευρώ)

   Τα νέα προγράμματα, όπως σημειώνει το υπουργείο, αποτυπώνουν τις κατευθύνσεις της επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας. Ειδικότερα, οι συγχρηματοδοτούμενες δράσεις των νέων προγραμμάτων αποσκοπούν στο να συμβάλουν αποφασιστικά:

   -Στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μέσω της ψηφιακής και καινοτομικής αναβάθμισης, κύρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις ερευνητικές υποδομές, τη Βιομηχανία 4.0, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

   − Στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, την προώθηση ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, την κατάρτιση και δια βίου μάθηση, στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης, στην εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

   − Στην αναβάθμιση δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, στην εξασφάλιση συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας και στην κάλυψη των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες στο πλαίσιο της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

   − Στην προώθηση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Αντιπλημμυρική προστασία, πρόληψη -μετριασμός και αντιμετώπιση επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, Εξοικονόμηση- Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, Προώθηση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

   − Στη μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικά ουδέτερη, εστιάζοντας στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος, στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και των κοινοτήτων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση, και στην άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον από την εξόρυξη και την παραγωγή ενέργειας από τον λιγνίτη, την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και την πρόληψη της δημιουργίας νέων παραγόντων ρύπανσης.

   − Στην ανάπτυξη-αναβάθμιση των βιώσιμων αστικών μέσων μεταφοράς, την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, την αναδιοργάνωση των αστικών οδικών μεταφορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, την ολοκλήρωση των υποδομών του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου ΔΕΔ-Μ, την ανάπτυξη υπεραστικών και προαστιακών σιδηροδρομικών συνδέσεων, την ενίσχυση της συνδεσιμότητας των νησιών και τη βελτίωση της ασφάλειας μεταφορών.

   − Στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας που εστιάζει στην πρόληψη, την ετοιμότητα ανταπόκρισης και επέμβασης με στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των υποδομών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

   «Η έγκαιρη έγκριση των νέων προγραμμάτων τους επόμενους μήνες, θα επιτρέψει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων χωρίς το παραμικρό κενό ανάμεσα στις δυο προγραμματικές περιόδους προκειμένου να στηριχθεί η ελληνική οικονομία ιδιαίτερα σε αυτή τη οικονομική συγκυρία» αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!