ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ – ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ – ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
5/11/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ως Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσουμε το έργο μας για την διεύρυνση των αθλητικών χώρων σε όλη την Αττική και την ελεύθερη... ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ – ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

5/11/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ως Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσουμε το έργο μας για την διεύρυνση των αθλητικών χώρων σε όλη την Αττική και την ελεύθερη προσβασιμότητα όλων των συμπολιτών μας

Αναφορικά με το Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ – ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ», η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις, αποφάσισε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Για την προώθηση της δωρεάν εκμάθησης αθλημάτων σε όλους τους πολίτες η προγραμματική προέβλεπε την παραχώρηση της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αττικού Άλσους στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Υπενθυμίζουμε ότι και οι δύο προηγούμενες Διοικήσεις της Περιφέρειας Αττικής είχαν παραχωρήσει τους Αθλητικούς χώρους στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Επιπλέον προβλέφθηκε «για τη δημιουργία και λειτουργία των Αθλητικών Ακαδημιών, δύναται η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να παραχωρεί τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε ειδικά αναγνωρισμένα και επιλεγέντα από την ίδια, αθλητικά σωματεία, τα οποία θα υλοποιούν τα δωρεάν προγράμματα άθλησης των πολιτών για 7 τουλάχιστον ώρες ημερησίως.

  Παράλληλα τα εν λόγω αθλητικά σωματεία αναλαμβάνουν με δικές τους δαπάνες όλες τις απαιτούμενες εργασίες για τη λειτουργία, την τυχόν επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων.

  Με αυτόν τον τρόπο η Περιφέρεια Αττικής δημιούργησε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τον επίσημο κρατικό Αθλητικό Φορέα δηλαδή τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και όχι με κερδοσκόπους ιδιώτες όπως διατείνεται ψευδώς μερίδα της ανεύθυνης αντιπολίτευσης.

Παράλληλα με τη συνεισφορά Πιστοποιημένων Αθλητικών Σωματείων αναβαθμίζεται η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες από εξειδικευμένους επαγγελματίες γυμναστές,  με ασφάλεια και με την πρόβλεψη για συντήρηση των αθλητικών χώρων.

Σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, όπου άφησε γήπεδα κακοσυντηρημένα και επικίνδυνα για τα παιδιά και τους πολίτες και γήπεδα όπου γινόταν αλόγιστη χρήση από ιδιώτες επαγγελματίες για ίδιον όφελος.

Με αίσθημα ευθύνης, παρακολουθώντας την τήρηση της Προγραμματικής Σύμβασης και αφουγκραζόμενοι πάντα τους ωφελούμενους συμπολίτες μας, διαπιστώσαμε αποκλίσεις από την βούληση των αθλουμένων όπως τη δυσχέρεια προσβασιμότητας στις αθλητικές εγκαταστάσεις μεμονωμένων αθλουμένων καθώς και γειτονικών σχολείων.

  Παρόλη την πλήρη απορρόφηση όλων των αθλουμένων στο Πρόγραμμα «Αττικό Άλσος-Άθληση για Μικρούς και Μεγάλους», σεβόμενοι τις δυσχέρειες που μπορεί να υπάρχουν σε όσους επιθυμούν τη χρήση των αθλητικών χώρων εκτός του Προγράμματος, η παράταξή μας «Νέα Αρχή για την Αττική», ανταποκρινόμενη και στις σχετικές αιτιάσεις των συμβούλων της αντιπολίτευσης,  πρότεινε στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο «Η κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης» – στην οποία μετέχουν η Περιφέρεια Αττικής , η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ο Σύλλογος Ολυμπιονικών, – να επιληφθεί των όποιων δυσχερειών άμεσα για να επιλυθούν πιθανές αβελτηρίες πάντα με γνώμονα την απρόσκοπτη και ελεύθερη προστασία των συμπολιτών μας στους αθλητικούς χώρους.

  Όμως οι μικροκομματικές σκοπιμότητες και ο λαϊκισμός οδήγησαν τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να απορρίψουν την πρότασή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ως Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσουμε το έργο μας για την διεύρυνση των αθλητικών χώρων σε όλη την Αττική και την ελεύθερη προσβασιμότητα όλων των συμπολιτών μας.

Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα
Γ. Δημόπουλος

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

error: Content is protected !!