«Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές» – Πρόγραμμα κατάρτισης ΟΑΕΔ-UNICEF για 60 νέους και εφήβους «Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές» – Πρόγραμμα κατάρτισης ΟΑΕΔ-UNICEF για 60 νέους και εφήβους
Ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα το πρόγραμμα κατάρτισης «Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές» για 60 νέους και εφήβους με μεταναστευτικό-προσφυγικό υπόβαθρο που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό, ηλικίας 16-24... «Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές» – Πρόγραμμα κατάρτισης ΟΑΕΔ-UNICEF για 60 νέους και εφήβους

Ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα το πρόγραμμα κατάρτισης «Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές» για 60 νέους και εφήβους με μεταναστευτικό-προσφυγικό υπόβαθρο που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό, ηλικίας 16-24 ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος Child Guarantee (Εγγύηση για το Παιδί) και της συνεργασίας μεταξύ του ΟΑΕΔ και της UNICEF για τον σχεδιασμό νέων δράσεων και πρωτοβουλιών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των νέων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

   Το πρόγραμμα, διάρκειας 250 ωρών, υλοποιείται από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ στον Ρέντη και αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

   – Διδασκαλία ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα (125 ώρες).

   – Διδασκαλία επαγγελματικών αγγλικών (25 ώρες).

   – Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων (20 ώρες).

   – Ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων για το επάγγελμα του διαπολιτισμικού μεσολαβητή (80 ώρες).

   Στόχος του προγράμματος, που αποτελείται από τέσσερα τμήματα των 15 ατόμων, είναι η αναβάθμιση των κοινωνικών και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων.

   Γ.Μπ. – ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!