Προκήρυξη 11 θέσεων πολιτικών υπαλλήλων για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Άμυνας Προκήρυξη 11 θέσεων πολιτικών υπαλλήλων για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Άμυνας
Αναρτήθηκε χθές στη Διαύγεια (ώρα 14:18:49 μμ) η απόφαση με την οποία προκηρύσσονται 11 θέσεις πολιτικών υπαλλήλων Α’ κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του ΥΠΕΘΑ... Προκήρυξη 11 θέσεων πολιτικών υπαλλήλων για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Άμυνας

Αναρτήθηκε χθές στη Διαύγεια (ώρα 14:18:49 μμ) η απόφαση με την οποία προκηρύσσονται 11 θέσεις πολιτικών υπαλλήλων Α’ κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του ΥΠΕΘΑ και λοιπών υπουργείων και στελεχών οργανισμών και επιχειρήσεων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (όπως τραπεζών, επιμελητηρίων, ΔΕΗ, ΟΤΕ), εφόσον καλύπτουν ή πρόκειται να καλύψουν θέσεις που σχετίζονται με την πολιτική άμυνα της χώρας, που θα φοιτήσουν στη Σχολή Εθνικής ‘Αμυνας το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

   Πρόκειται για:

   -Τέσσερις θέσεις της 75ης εκπαιδευτικής σειράς φοίτησης διά παρουσίας που κατανέμονται 3 σε λοιπά υπουργεία, οργανισμούς επιχειρήσεις και 1 στο ΓΕΝ.

   Η χρονική διάρκεια είναι:

   -Από 29 Αυγούστου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022, (Προπαρασκευαστική περίοδος, μέσω διαδικτύου στην οποία δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των σπουδαστών) και   – από 3 Οκτωβρίου 2022 έως 21 Απριλίου 2023 (Φοίτηση κατά την οποία οι σπουδαστές θα ανήκουν στη δύναμη της Σχολής και συνεπώς οι φορείς τους θα πρέπει να τους απαλλάξουν από τα καθήκοντά τους,

   -Επτά θέσεις της 13ης εκπαιδευτικής σειράς Φοίτησης Εξ Αποστάσεως, που κατανέμονται 4 στο ΓΕΣ, 1 στο ΓΕΝ και 2 στο ΓΕΑ.

   Η χρονική διάρκεια είναι από 5 Σεπτεμβρίου 2022 έως 8 Σεπτεμβρίου 2023.

   Τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια ή όργανα να πρέπει να διαβιβάσουν έως τις 29 Απριλίου 2022 στο ΓΕΕΘΑ/Β2 τις αποφάσεις τους με τα στοιχεία των προτεινόμενων για φοίτηση στη ΣΕΘΑ, η επιλογή των οποίων να έχει γίνει σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία (μεμονωμένες αιτήσεις ή εκπρόθεσμες δεν θα ληφθούν υπόψη), αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!