91 Νέες προσλήψεις στη ΔΕΗ (8μηνες συμβάσεις) 91 Νέες προσλήψεις στη ΔΕΗ (8μηνες συμβάσεις)
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών ανακοινώνει την πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8... 91 Νέες προσλήψεις στη ΔΕΗ (8μηνες συμβάσεις)

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών ανακοινώνει την πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών ανακοινώνει την πρόσληψη 35 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

ergasiakanea.eu

error: Content is protected !!