Ορισμός Αντιδημάρχων: Αντισυνταγματική από το ΣτΕ η διάταξη της ΝΔ του 2019 για τα νησιά! Ορισμός Αντιδημάρχων: Αντισυνταγματική από το ΣτΕ η διάταξη της ΝΔ του 2019 για τα νησιά!
“Άρχισαν τα όργανα” για τις νομοθετικές παρεμβάσεις που σωρηδόν επέφερε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο σύστημα διακυβέρνησης των ΟΤΑ και συγκεκριμένα στην ανάδειξη... Ορισμός Αντιδημάρχων: Αντισυνταγματική από το ΣτΕ η διάταξη της ΝΔ του 2019 για τα νησιά!

“Άρχισαν τα όργανα” για τις νομοθετικές παρεμβάσεις που σωρηδόν επέφερε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο σύστημα διακυβέρνησης των ΟΤΑ και συγκεκριμένα στην ανάδειξη των οργάνων διοίκησής τους, ενώ είχαν ήδη προηγηθεί οι εκλογές.

Η αρχή γίνεται με το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας να κρίνει αντισυνταγματική την περ.στ’ της παρ.2 του αρ.5 του ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 134/9.8.2019), παραπέμποντας προς οριστική κρίση στην  Ολομέλεια.

O AIRETOS.GR υπενθυμίζει ότι με την εν λόγω διάταξη η Ν.Δ. είχε αλλάξει το α’ εδάφιο της παρ.1 του αρ.207 του ν.3852/2010 ως ίσχυε. Συγκεκριμένα:

– Κατά τη διάρκεια των εκλογών, το εν λόγω εδάφιο, όπως το είχαν τροποποιήσει οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την παρ.2 του αρ.68 του Κλεισθένη (ν.4555/2018)  όριζε ότι:

« Στη Δημοτική Κοινότητα που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού ο Δήμαρχος ορίζει Αντιδήμαρχο Σύμβουλο, ο οποίος έχει εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική Δημοτική Κοινότητα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια. »

– Η Ν.Δ. μετά τις εκλογές (τον Αύγουστο του 2019) με την περ.στ’ της παρ.2 του αρ.5 του ν.4623/2019  το αντικατέστησε, ώστε ο Σύμβουλος να είναι αναγκαστικά από την Παράταξη της πλειοψηφίας. Ειδικότερα όρισε το εξής:« 1. Στη Δημοτική Κοινότητα που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού, ο Δήμαρχος ορίζει Αντιδήμαρχο Σύμβουλο ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ, ο οποίος έχει εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική Δημοτική Κοινότητα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια. »

Σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, « ο νομοθέτης επεμβαίνει, μετά τη διεξαγωγή των εκλογών και μάλιστα σε χρόνο κατά τον οποίο έχουν ήδη εξαχθεί τα εκλογικά αποτελέσματαστην ανάδειξη οργάνου διοίκησης οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, την οποία είχε εξαρτήσει η ισχύουσα κατά τον χρόνο των εκλογών ρύθμιση από το εκλογικό αποτέλεσμα σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

Με την επέμβαση, επομένως, αυτή, την οποία δεν προκύπτει ότι υπαγόρευσαν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, μεταβάλλεται εκ των υστέρων το πλαίσιο άσκησης του κατοχυρούμενου στο άρθρο 5 του Συντάγματος δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και νοθεύεται η εκφρασθείσα θέληση των εκλογέων των νησιωτικών δημοτικών κοινοτήτων, η οποία διαμορφώθηκε κατά συνεκτίμηση, εκτός άλλων, και της νομοθετικής πρόβλεψης περί ορισμού στις εν λόγω κοινότητες ως Αντιδημάρχου του εκλεγέντος στην οικεία εκλογική περιφέρεια δημοτικού συμβούλου, ανεξαρτήτως του αν έχει αυτός εκλεγεί με τον επιτυχόντα ή με άλλο εκλογικό συνδυασμό.

Με τα δεδομένα, επομένως, αυτά, η επίδικη διάταξη, καθ’ ο μέρος προβλέπεται η άμεση εφαρμογή της, παραβιάζει τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, της ισότητας των όρων του εκλογικού ανταγωνισμού και της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης του λαϊκού φρονήματος, που διέπουν και τις εκλογές για την ανάδειξη των αρχών των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και απορρέουν από τα άρθρα 1 παρ. 1 και 2, 4 παρ. 1, 5 παρ. 1, 51 παρ. 3, 52 και 102 του Συντάγματος. »

Ακολουθεί η  επίσημη ενημέρωση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την έκδοση της Απόφασης:

airetos.gr

error: Content is protected !!