Ένα στα τρία παιδιά εκτός παιδικών σταθμών και “ΚΔΑΠ” Ένα στα τρία παιδιά εκτός παιδικών σταθμών και “ΚΔΑΠ”
ΕΡΩΤΗΣΗ Των: Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ ΘεσσαλονίκηςΚωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΤον κ. Υπουργό ΕσωτερικώνΤον κ. Υπουργό Εργασίας... Ένα στα τρία παιδιά εκτός παιδικών σταθμών και “ΚΔΑΠ”

ΕΡΩΤΗΣΗ

Των: Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: «Ένα στα τρία παιδιά εκτός παιδικών σταθμών και “ΚΔΑΠ”»

Κυρία και κύριοι Υπουργοί,
Σύμφωνα με ενημέρωση από αγανακτισμένους γονείς και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα του Διαδικτύου, ορατός διαφαίνεται ο κίνδυνος, χιλιάδες εργατικές – λαϊκές οικογένειες να μείνουν έκθετες, όσον αφορά στην φιλοξενία των παιδιών τους σε παιδικούς σταθμούς και σε «ΚΔΑΠ», μέσω επιδοτούμενου προγράμματος κάλυψης της σχετικής δαπάνης, με αποτέλεσμα να ωθηθούν οι ανωτέρω γονείς να αναζητήσουν λύση, είτε σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, είτε σε θέσεις δημοτικών παιδικών σταθμών, με πληρωμή των τροφείων από τον χαμηλό οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν και αφορούν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής», που υλοποιεί η «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης» («ΕΕΤΑΑ»), καθώς και σύμφωνα με αποτελέσματα από το πρόγραμμα «Οικονομική στήριξη οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας», που λειτουργεί συμπληρωματικά, περισσότερα από 83.000 βρέφη και νήπια μένουν εκτός δωρεάν φιλοξενίας σε «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης» («ΚΔΑΠ»), παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πρόκειται για έναν αριθμό – ρεκόρ απόρριψης αιτήσεων. Τα 83.000 παιδιά, που έμειναν εκτός, καταδεικνύουν την ανυπαρξία υποδομών και σχετικής πρόνοιας, ικανών
να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών και βέβαια, αποκαλύπτουν την σχετική λειψή κρατική χρηματοδότηση. Γεγονός είναι ότι, οι θέσεις των δημοτικών παιδικών σταθμών υπολείπονται σημαντικά της ζήτησης, ενώ σε πολλούς Δήμους δεν λειτουργούν καν βρεφικά τμήματα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, ώστε αφενός, να ενταχθούν στο υφιστάμενο δίκτυο επιδοτούμενης υποστήριξης των προνηπίων και να καταστούν ικανές να φιλοξενήσουν περισσότερα προνήπια οι υπάρχουσες δομές Προσχολικής Αγωγής, και αφετέρου, να διασφαλισθεί η πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των παιδιών της χώρας, είτε σε «ΚΔΑΠ», είτε σε Δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς;
  2. Δεδομένου του ότι οι θέσεις των Δημοτικών παιδικών σταθμών υπολείπονται σημαντικά της ζήτησης και του ότι σε πολλούς Δήμους δεν λειτουργούν βρεφικά τμήματα, προτίθεσθε να καλύψετε το σύνολο των σχετικών αναγκών, το συντομότερο, αυξάνοντας την επί τούτου κρατική
    χρηματοδότηση;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Αβδέλας Απόστολος
Χητας Κωνσταντίνος

Ακολουθεί η απάντηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 1469 Ε

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων

Αθήνα

ΚΟΙΝ: Πολιτική Γραμματεία Υφυπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

ΘΕΜΑ: Ένα στα τρία παιδιά εκτός παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ.

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.8919/13-9-2021 ΕΡΩΤΗΣΗ.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Αβδελά και Κ.Χητά, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», παρέχεται πρόσβαση παιδιών σε δομές παιδικής προστασίας (όπως Βρεφικοί-Βρεφονηπιακοί- Παιδικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ.), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ), εργαζομένων (μισθωτών/ αυτοαπασχολούμενων μητέρων) ή και ανέργων.

Τα κριτήρια για την πρόσβαση των παιδιών, μέσω της προαναφερόμενης δράσης, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Επικρατείας, η οποία εκδίδεται υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για το σχολικό έτος 2021-2022 έχει εκδοθεί η αριθμ. 78812/2021 ΚΥΑ (3116 Β΄).

Στα ωφελούμενα άτομα της δράσης, δηλαδή τα άτομα που λαμβάνουν voucher, δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν τη δημοτική ή ιδιωτική δομή, ενώ οι δομές (βρεφονηπιακοί/ βρεφικοί, παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ/ ΚΔΑΠμεΑ), εισπράττουν την αξία τοποθέτησης με εξουσιοδότηση των ωφελούμενων.

Για το προαναφερόμενο πρόγραμμα έτους 2021- 2022 και σύμφωνα με τα από 31.8.2021 στοιχεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε – δικαιούχου υλοποίησης της αναφερόμενης δράσης – υποβλήθηκαν συνολικά για όλες τις δομές 167.104 αιτήσεις για 232.203 παιδιά, ενώ υπήρξαν 29.108 αιτήσεις, ελλιπείς ή άκυρες.

Έλαβαν voucher συνολικά 118.443 δικαιούχοι για 152.269 παιδιά, προκειμένου να εγγραφούν σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς της επιλογής τους.

Έλαβαν voucher, ανεξαρτήτως της μοριοδότησής τους, όλοι/ες οι δικαιούχοι που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση, για τις κατηγορίες των Βρεφικών σταθμών (37.323 voucher), Παιδικών Σταθμών (44.993 voucher) καθώς και για τα ΚΔΑΠμεα (6.902 voucher).

Για την κατηγορία ΚΔΑΠ, τα παιδιά που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση, είναι 113.877 και από αυτά έλαβαν voucher τα 63.051 παιδιά, βάσει μοριοδότησης και μέχρι της εξάντλησης του προϋπολογισμού. Η μοριοδότηση γίνεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια και την οικογενειακή κατάσταση των αιτούντων (αριθμός παιδιών, αιτούντες με αναπηρία, μονογονεϊκότητα, τριτεκνία ή παλυτεκνία, αναπηρία συζύγου). Ο αριθμός των επιλαχόντων παιδιών ανέρχεται στα 50.826.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι συνολικά 279.000.000€ και προσδιορίζεται με το άρθρο 13 της αριθ.78812/14.7.2021 ΚΥΑ [Χρηματοδότηση από ΠΕΠ: 35.100.000, ΠΕΠ ΑΜΕΑ: 2.030.000, ΕΠΑΝΑΔΒΜ: 37.353.548 και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ: 204.516.452]

Β. Με το άρθρο 35 του ν.4704/2020 (133/Α΄), θεσπίστηκε πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών, μέσω παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Διευρύνθηκε έτσι το πεδίο των ωφελούμενων, συμπεριλαμβάνοντας και οικογένειες υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού), ενώ παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός των ωφελουμένων εργαζομένων μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα, λόγω της αύξησης εισοδηματικού κριτηρίου του οικογενειακού εισοδήματος. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά και παράλληλα με τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Για το εν λόγω στο Πρόγραμμα υποβλήθηκαν συνολικά 15.680 αιτήσεις για 18.660 παιδιά. Εξ αυτών 3.898 αιτήσεις ήταν  ελλιπείς ή άκυρες.

Έλαβαν voucher όλοι όσοι κατέθεσαν πλήρη φάκελο και ικανοποιούσαν τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα (εισοδηματικά, οικογενειακή και εργασιακή κατάσταση αριθμός τέκνων). Συγκεκριμένα έλαβαν voucher 13.373 δικαιούχοι για 14.762 παιδιά (6.742 νήπια και 8.020 βρέφη).

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι συνολικά 29.700.000€ και προέρχεται αποκλειστικά από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Γ. Με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4520/2018 (30 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν.4659/2020 (21 Α΄), θεσπίστηκε η υλοποίηση προγράμματος χρηματοδότησης Δήμων για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας για την ενίσχυση πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης, σε Δήμους των οποίων οι υπηρεσίες ή τα νομικά τους πρόσωπα λειτουργούν ή δεν λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς. Κατ΄εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων εκδόθηκε η αριθ. Δ 11/οικ.21568/620/2018 ΚΥΑ (1409 Β΄) όπως ισχύει. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τέλος του 2021 και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των  15.000.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι Φορέας υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης των προαναφερόμενων προγραμμάτων έχει οριστεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που διαθέτει για την ενιαία εφαρμογή τους.

Τέλος επισημαίνεται ότι η παροχή προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό παιδιών προσχολικής ηλικίας, είναι βασικός πυλώνας της μέριμνας για τα παιδιά, της προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών στην πρόσβαση και λήψη ποιοτικής εκπαίδευσης και φροντίδας, πριν την ένταξή τους στο σύστημα της τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και της προσπάθειας για τη βελτίωση των δημογραφικών δεικτών στη χώρα μας.

Ταυτόχρονα, η λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. αποτελεί ουσιαστική συνεισφορά στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, καθώς δίνεται η δυνατότητα σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερό τους χρόνο, ενώ παράλληλα ενισχύεται η στήριξη των γονέων στο συνδυασμό των οικογενειακών και εργασιακών τους υποχρεώσεων.

Στόχος του Υπουργείου μας είναι η περαιτέρω στήριξη των θεσμών προσχολικής αγωγής (παιδικών/βρεφικών/ βρεφονηπιακών σταθμών) και των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΑμεΑ, προκειμένου να εκπληρώσουν το σκοπό τους και ανταποκριθούν στις ανάγκες των ομάδων που εξυπηρετούν.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

error: Content is protected !!