Επιστρέφει η τηλεργασία; Ποια είναι τα sos της δουλειάς από το σπίτι Επιστρέφει η τηλεργασία; Ποια είναι τα sos της δουλειάς από το σπίτι
Mε την πανδημία να καλπάζει, η υποχρεωτική τηλεργασία επιστρέφει ως σενάριο στο τραπέζι των μέτρων κατά της διασποράς του covid-19, καθώς αποτελεί ένα ενδιάμεσο βήμα πριν... Επιστρέφει η τηλεργασία; Ποια είναι τα sos της δουλειάς από το σπίτι

Mε την πανδημία να καλπάζει, η υποχρεωτική τηλεργασία επιστρέφει ως σενάριο στο τραπέζι των μέτρων κατά της διασποράς του covid-19, καθώς αποτελεί ένα ενδιάμεσο βήμα πριν από σκληρότερα μέτρα. Σήμερα η τηλεργασία δεν είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική.

Πέρυσι τον Νοέμβριο το ποσοστό της υποχρεωτικής τηλεργασίας είχε φθάσει το 50%. 

Το δικαίωμα της αποσύνδεσης και η τηλε-ετοιμότητα 

Ο τηλεργαζόμενος έχει  το δικαίωμα να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του και ιδίως να μην επικοινωνεί ψηφιακώς και να μην απαντά σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία εκτός ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των νόμιμων αδειών του. 

Μάλιστα τα τεχνικά και οργανωτικά μέσα, που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την αποσύνδεση του τηλεργαζομένου από τα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας και εργασίας αποτελούν υποχρεωτικούς όρους της σύμβασης εργασίας και συμφωνούνται μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας, καθορίζονται από τον εργοδότη και γνωστοποιούνται από αυτόν σε όλους τους εργαζόμενους. Παρόλα αυτά δίνεται η δυνατότητα ο   εργοδότης και ο εργαζόμενος να μπορούν να συνάψουν και συμφωνία περί τηλε-ετοιμότητας, δηλαδή ένα χρονικό όριο πέραν του ωραρίου του εργαζόμενου που θα πρέπει ο εργαζόμενος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επιχειρήσεις εάν ζητηθούν.  Τα χρονικά όρια της τηλε-ετοιμότητας και οι προθεσμίες ανταπόκρισης του εργαζομένου θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί.

Η συμφωνία της τηλεργασίας 

Η τηλεργασία συμφωνείται εγγράφως μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου κατά την πρόσληψη ή με τροποποίηση της σύμβασης εργασίας. Η  τηλεργασία  μπορεί να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή από τον εργαζόμενο, σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου υγείας του, ο οποίος θα αποφευχθεί αν εργάζεται μέσω τηλεργασίας. 

Το κόστος των μέσων για την τηλεργασία 

Κατά την τηλεργασία, ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος  του εξοπλισμού, εκτός εάν συμφωνηθεί να γίνεται χρήση εξοπλισμού του εργαζομένου, των τηλεπικοινωνιών, της συντήρησης του εξοπλισμού, της αποκατάστασης των βλαβών και κάθε τι άλλο σχετικό. Το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης που οφείλουν να καταβάλουν οι εργοδότες στους εργαζόμενους που απασχολούνται με τηλεργασία είναι:

1) Για τη χρήση του οικιακού χώρου εργασίας, 13 ευρώ.

2) Για την κάλυψη του κόστους επικοινωνιών, 10 ευρώ.

3) Για την συντήρηση του εξοπλισμού, 5 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, η αποζημίωση για το κόστος των επικοινωνιών δεν καταβάλλεται αν ο εργοδότης το  καλύπτει απ’ ευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον  πάροχο διαδικτύου – κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.  

Αντίστοιχα, δεν καταβάλλεται η αποζημίωση για τη  συντήρηση του εξοπλισμού αν οι συσκευές παρέχονται  από τον εργοδότη.

Οι δαπάνες αυτές από την πλευρά του εργοδότη δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την επιχείρηση. 

«Σπαστή» τηλεργασία 

Η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης εάν δηλαδή είναι  πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής αλλά μεταβάλλει μόνο τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η εργασία. 

Η τηλεργασία μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ  περιτροπής απασχόληση, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με απασχόληση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ο  εργοδότης  επιπλέον απαγορεύεται  να χρησιμοποιεί την κάμερα (web cam) για τον έλεγχο της απόδοσης του εργαζομένου.

moneyreview.gr

error: Content is protected !!