Ετοιμη η πλατφόρμα προειδοποίησης οφειλετών: Πότε βγαίνει στον «αέρα» – Πώς λειτουργεί Ετοιμη η πλατφόρμα προειδοποίησης οφειλετών: Πότε βγαίνει στον «αέρα» – Πώς λειτουργεί
Η δημιουργία μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών τριών επιπέδων αφερεγγυότητας, χαμηλού – μέτριου – υψηλού, που αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα προβλέπεται από τον πτωχευτικό... Ετοιμη η πλατφόρμα προειδοποίησης οφειλετών: Πότε βγαίνει στον «αέρα» – Πώς λειτουργεί

Η δημιουργία μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών τριών επιπέδων αφερεγγυότητας, χαμηλού – μέτριου – υψηλού, που αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα προβλέπεται από τον πτωχευτικό νόμο

Tις επόμενες ημέρες θα τεθεί λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης των οφειλετών (τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων) που θα εποπτεύεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Σύμφωνα με την 12η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πλατφόρμα που σήμερα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία «βγαίνει στον αέρα» την 1η Δεκεμβρίου, δηλαδή την προσεχή Τετάρτη. Πρόκειται για την τελευταία ηλεκτρονική εφαρμογή –υποδομή που υποστηρίζει τη λειτουργία του πλαισίου αφερεγγυότητας σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η δημιουργία μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών τριών επιπέδων αφερεγγυότητας, χαμηλού – μέτριου – υψηλού, που αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα προβλέπεται από τον πτωχευτικό νόμο και υλοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η αίτηση υπαγωγής παρέχει άδεια από τον ενδιαφερόμενο προς την εποπτεύουσα αρχή για την αναζήτηση, την πρόσβαση, τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν, προκειμένου να προσδιορίσει το επίπεδο του κινδύνου αφερεγγυότητας, να κατατάξει τον ενδιαφερόμενο, καθώς και να αποτυπώσει απόψεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου.

Με το μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης εισάγεται στη χώρα μας  διαδικασία υποστήριξης προς κάθε οφειλέτη, προκειμένου ο ίδιος σε πρώιμο στάδιο να μπορέσει να εντοπίσει περιστάσεις που ενδέχεται να τον οδηγήσουν σε αδυναμία αποπληρωμής των δανειακών και λοιπών υποχρεώσεών του και να τον φέρουν σε οικονομική δυσπραγία. Σκοπός της διαδικασίας είναι ο οφειλέτης να μπορεί έγκαιρα να κατανοήσει τα οικονομικά του δεδομένα και εφόσον συντρέχουν γεγονότα τα οποία μπορεί να τον οδηγήσουν αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις και να επισημανθούν ώστε να προληφθούν δυσμενείς συνέπειες. Σκοπός είναι η αποφυγή της αφερεγγυότητας ή/και της πτώχευσης, μέσω της έγκαιρης ανάληψης προληπτικών μέτρων.

«Καμπανάκι» για όσους καταταχθούν σε επίπεδο κινδύνου μέτριο ή υψηλό

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος, τα φυσικά πρόσωπα που θα καταταχθούν σε επίπεδο κινδύνου μέτριο ή υψηλό, έχουν δικαίωμα να απευθυνθούν  σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών (ή Γραφείο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών). Τα συγκεκριμένα Κέντρα ύστερα από εξουσιοδότηση του οφειλέτη αποκτούν πρόσβαση στον συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μηχανισμό με σκοπό να του παράσχουν, χωρίς επιβάρυνση του:

  1. ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο και τους όρους των συμβάσεων που έχει συνάψει αλλά και, γενικά, τις συμφωνίες ρύθμισης οφειλών˙ για τα σχετικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του,
  2. συνδρομή για την κατανόηση του όρων ρύθμισης οφειλών που ενδεχομένως του προτείνονται (λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων του για αποπληρωμή και των αντίστοιχων για κατανόηση),
  3. συνδρομή στην κατάρτιση οικογενειακού προϋπολογισμού με σκοπό, ιδίως, την τήρηση ρυθμίσεων αποπληρωμής των οφειλών του,
  4. συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την οικονομική διαχείριση του νοικοκυριού του.

Αντίστοιχα,  κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και κατατάσσεται σε επίπεδο κινδύνου μέτριο ή υψηλό, μπορεί να απευθυνθεί στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Σύλλογο ή Ινστιτούτο Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων προκειμένου να λάβει δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων, που στόχο έχουν την επιχειρηματική υποστήριξη, καθοδήγηση, εμψύχωση και ενδυνάμωση της επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας του ενδιαφερόμενου, προς άρση του κινδύνου.

Ο νόμος ωστόσο αναφέρει ρητά ότι οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω «δεν υποκαθιστούν κάθε είδους υπηρεσίες τεχνοκρατικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, μελέτες και έρευνες, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, νομικές, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, καθώς και τεχνικές συμβουλές και εκθέσεις που αφορούν την πληροφορική, τη διασφάλιση ποιότητας, την ασφάλεια και υγιεινή στον χώρο εργασίας».

Επίσης, πριν την έναρξη της διαδικασίας της παρέχεται από τον ενδιαφερόμενο έγγραφη άδεια προς τον οικείο επαγγελματικό φορέα για την αναζήτηση, την πρόσβαση, τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν, καθώς και για την ανάκτηση και την επεξεργασία των δεδομένων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η παραπάνω διαδικασία διέπεται από την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Τέλος σε ότι αφορά την άλλη μεγάλη εκκρεμότητα του Πτωχευτικού Κώδικα, τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων που μετατίθεται για το φθινόπωρο του 2022, η έκθεση «αποκαλύπτει» το χρονοδιάγραμμα για το οποίο έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση.

Ειδικότερα, μέχρι την τις 15 Δεκεμβρίου αναμένεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2022 θα γίνει η προεπιλογή των επιλέξιμων υποψηφίων. Θα ακολουθήσει η διεξαγωγή ανταγωνιστικού διαλόγου και η φάση των δεσμευτικών προσφορών.  Πάντως, οι καθυστερήσεις σε ότι αφορά τον Φορέα δεν αποτέλεσαν «κίτρινη» κάρτα καθώς όπως αναφέρεται στην έκθεση παρά την 9μηνη καθυστέρηση «αυτό δεν φαίνεται να έχει επηρέασε την εφαρμογή του πλαισίου αφερεγγυότητας.»

imerisia.gr

error: Content is protected !!