Πάγια χρέωση για νερό και ρεύμα για τα σκάφη στο Βουρκάρι Πάγια χρέωση για νερό και ρεύμα για τα σκάφη στο Βουρκάρι
Μετά την 61/2021 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα υπάρχει ΠΑΓΙΑ χρέωση για παροχήρεύματος και νερού στα ελλιμενιζόμενα σκάφη στους... Πάγια χρέωση για νερό και ρεύμα για τα σκάφη στο Βουρκάρι

Μετά την 61/2021 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα υπάρχει ΠΑΓΙΑ χρέωση για παροχή
ρεύματος και νερού στα ελλιμενιζόμενα σκάφη στους λιμένες
αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Σ. ως ακολούθως

  1. Για σκάφη από 7μ. έως 10 μ. 5 € μηνιαίως
  2. Για σκάφη από 10.01 μ. έως 15 μ. 7 € μηνιαίως
  3. Για σκάφη από 15.01 μ. και άνω 10 € μηνιαίως
error: Content is protected !!