Διαγράφονται πρόστιμα των Δήμων για τη μη πρόσληψη ναυαγοσωστών Διαγράφονται πρόστιμα των Δήμων για τη μη πρόσληψη ναυαγοσωστών
Ένα δίκαιο αίτημα νησιωτικών και παραθαλάσσιων Δήμων ικανοποιείται με το άρθρο 43 του Νομοσχεδίου – “σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών  , που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Πρόκειται για το ζήτημα... Διαγράφονται πρόστιμα των Δήμων για τη μη πρόσληψη ναυαγοσωστών

Ένα δίκαιο αίτημα νησιωτικών και παραθαλάσσιων Δήμων ικανοποιείται με το άρθρο 43 του Νομοσχεδίου – “σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών  , που έχει κατατεθεί στη Βουλή.

Πρόκειται για το ζήτημα των προστίμων που έχουν επιβληθεί σε Δήμους, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν αυτό το καλοκαίρι, καθώς χωρίς υπαιτιότητά τους, παρά το ότι έτρεξαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, δεν κατάφεραν να βρουν ναυαγοσώστες, ήτοι να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις του αρ.7 του προεδρικού διατάγματος περί ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνθήκες σε πολλές περιοχές αποδείχθηκαν αντίξοες αυτή τη θερινή περίοδο, καθώς δεδομένης των μέτρων κατά της πανδημίας, δεν υπήρχαν στην πράξη άτομα που να πληρούν τις προϋποθέσεις προς πρόσληψη στις εν λόγω θέσεις.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δ. Παπαστεργίου, είχε ενημερώσει ήδη από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 19ης Ιουλίου  , ότι θα ερχόταν σχετική ρύθμιση, αναφέροντας τότε επί λέξει: « (…) Παράλληλα θα ληφθεί και μέριμνα για τα πρόστιμα τα οποία έχουν μπει σε Δήμους, οι οποίοι παρά τη θέλησή τους και παρότι είχαν κάνει εγκαίρως όλες τις διαδικασίες, δεν κατάφεραν να βρουν προσωπικό. »

Με το Νομοσχέδιο εισάγεται, λοιπόν, διαδικασία διαγραφής των προστίμων, εφόσον συντρέχουν οι οριζόμενες στο άρθρο προϋποθέσεις.

Αξίζει πάντως να υπογραμμισθεί ότι το Υπουργείο δεν μπήκε στον κόπο να δώσει στοιχεία για το ύψος του οικονομικού αντικτύπου της ρύθμισης που κατέθεσε.

Αυτό ρητώς προκύπτει από την κατατεθείσα Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  , όπου υπογραμμίζεται το εξής:

« Απώλεια δημοσίων εσόδων λόγω της διαγραφής προστίμων που έχουν επιβληθεί μέχρι τη δημοσίευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές σε Δήμους για παραβάσεις της νομοθεσίας περί σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, με αντίστοιχη εξοικονόμηση δαπάνης των οικείων Δήμων. (άρθρο 43) Για την εκτίμηση του ύψους της εν λόγω απώλειας δεν εστάλησαν στοιχεία από το αρμόδιο Υπουργείο. »

Μπορείτε να δείτε κατωτέρω τι ακριβώς θα ψηφιστεί στη Βουλή:

airetos.gr

error: Content is protected !!