Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχώντης 1ηςπρόσκλησης του τοπικού Προγράμματος  CLLD/LEADER 2014-2020 με τίτλο:«Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ”» Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχώντης 1ηςπρόσκλησης του τοπικού Προγράμματος  CLLD/LEADER 2014-2020 με τίτλο:«Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ”»
Με την υποβολή 58 προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 5,5εκ. €και αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 3,9 εκ. €, για την αλιεία και την αλιευτική κοινότητα, ολοκληρώθηκε η... Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχώντης 1ηςπρόσκλησης του τοπικού Προγράμματος  CLLD/LEADER 2014-2020 με τίτλο:«Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ”»

Με την υποβολή 58 προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 5,5εκ. €και αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 3,9 εκ. €, για την αλιεία και την αλιευτική κοινότητα, ολοκληρώθηκε η υποδοχή αιτήσεων χρηματοδότησης για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER«Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ”», που υλοποιεί το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.Η ζήτηση καταγράφεται σχεδόν τριπλάσια της πρόσκλησης (ΔΔ: 1.410.000,00€).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν στους τομείς της οικονομίας των Νήσων με ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί στην αλιεία, στην παροχή υπηρεσιών, στο εμπόριο και σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες σε όλη την περιοχή παρέμβασης.

Το κεφάλαιο της ιστορίας της τοπικής ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, ολοκληρώνει με την 5η και τελευταία, για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο πρόσκληση, τον προγραμματισμό,υλοποιώνταςδράσειςπου υποστηρίζουν εμβληματικές υποδομές δημοσίου ενδιαφέροντος και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, με αποτέλεσμα η ζήτηση να υπερκαλύψει τη δημόσια δαπάνη κατά 275%. Αξιολογείται θετικά κατ’ αρχήν το γεγονός ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης διαπιστώνεται το παραπάνω επενδυτικό ενδιαφέρον στην ΠΕ Νήσων Αττικής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και Δήμαρχος Κυθήρων-Αντικυθήρωνκ. Ευστράτιος Χαρχαλάκηςκαι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADERκ. Ιωάννης Ζορμπάς, Δήμαρχος Αίγινας, δήλωσαν την ικανοποίησή τους από την ανταπόκριση των υποψήφιων επενδυτών.

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην αλιευτική κοινότητα και στην ανάπτυξη της οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Με τήρηση των όρων διαφάνειας και αντικειμενικότητας, με βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης, θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία της αξιολόγησης, στην οποία εισέρχονται οι παραπάνω αιτήσεις.

Η Εταιρεία ως προς τη διαχείριση των δημόσιων πόρων ελέγχεται αφενός από τις Αναθέτουσες Αρχές σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), αφετέρου με βάση το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO που εφαρμόζει η Εταιρεία, η Διοίκηση και τα στελέχη κρίνονται καθημερινά από τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής.

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων
ΠΕ Νήσων Αττικής

error: Content is protected !!