Η “ταυτότητα” της μεγαλύτερης επένδυσης σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές που έχει γίνει στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες Η “ταυτότητα” της μεγαλύτερης επένδυσης σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές που έχει γίνει στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες
Ο ρόλος του Ομίλου ΟΤΕ στην ψηφιακή μετάβαση Στο επόμενο βήμα του στρατηγικού του πλάνου για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών της χώρας προχωρά... Η “ταυτότητα” της μεγαλύτερης επένδυσης σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές που έχει γίνει στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες

Ο ρόλος του Ομίλου ΟΤΕ στην ψηφιακή μετάβαση

Στο επόμενο βήμα του στρατηγικού του πλάνου για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών της χώρας προχωρά ο Όμιλος ΟΤΕ, μέσω της επένδυσης που εξήγγειλε στα δίκτυα οπτικών ινών. Συγκεκριμένα προχωρά στην ενίσχυση της διείσδυσης και χρήση των υπερ-υψηλών ταχυτήτων και στη δημιουργία υπερσύγχρονων υποδομών οπτικής ίνας που θα καλύψουν τις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών με ταχύτητες Gigabit, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ψηφιακή ανάπτυξη.

Στην ανάγκη της χώρας να αλλάξει ταχύτητα έρχεται να απαντήσει ο Όμιλος ΟΤΕ, με δύο σπουδαίες πρωτοβουλίες που θα αλλάξουν τα δεδομένα:

Πρώτον, ενισχύει άμεσα τη διείσδυση των υψηλών ταχυτήτων, αναβαθμίζοντας, εντελώς δωρεάν, τις ταχύτητες του σταθερού internet που απολαμβάνουν σήμερα οι συνδρομητές COSMOTE στις περιοχές που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα στο σπίτι, όπου αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό.

Δεύτερον, ναλαμβάνει να φέρει την οπτική ίνα (FTTH) σε 3 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις, αυξάνοντας σημαντικά το επενδυτικό του πλάνο σε πάνω από 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2027. Μόνο από τις επενδύσεις του Ομίλου, θα καλυφθούν σχεδόν τα 2/3 των γραμμών της Ελλάδας με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο με μεγάλη πολυπλοκότητα υλοποίησης, και για τη μεγαλύτερη επένδυση σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα.Ένα έργο που θα αλλάξει καθοριστικά τις ψηφιακές υποδομές της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες και θα την οδηγήσει στην Κοινωνία των Gigabit.

Οι δύο πρωτοβουλίες του Ομίλου ΟΤΕ για την επέκταση του FTTH και την άμεση αναβάθμιση των ταχυτήτων, θα συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας στους διεθνείς δείκτες, ιδίως στη βελτίωση της απόκλισης της Ελλάδας από τον μέσο όρο του ευρωπαϊκού Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, DESI.

Σε ό,τι αφορά τη συνδεσιμότητα, ο Δείκτης DESI προσμετρά, μεταξύ άλλων, την κάλυψη και διείσδυση των υπερυψηλών ταχυτήτων. Ήδη, κυρίως χάρη στις επενδύσεις του Ομίλου ΟΤΕ σε FTTC/Vectoring, η χώρα έχει κάνει άλμα φτάνοντας το μέσο όρο της ΕΕ στη διαθεσιμότητα ταχυτήτων 100Mbps και πάνω. Η πρωτοβουλία για τη δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων σταθερού internet αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις της χώρας και ως προς τη διείσδυση. Επιπλέον, η υστέρηση που αποτυπώνεται σήμερα στον δείκτη σε ό,τι αφορά την κάλυψη και τη διείσδυση FTTH (VHCN), έρχεται να καλυφθεί από την τεράστια επένδυση του Ομίλου που θα φέρει την οπτική ίνα σε 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πώς θα καλυφθεί η χώρα με FTTH

Το σύνολο των γραμμών στη χώρα σήμερα είναι περίπου 4,8 εκατ. (νοικοκυριά και επιχειρήσεις). Από αυτές, ο Όμιλος ΟΤΕ θα καλύψει τα 3 εκατ., δηλαδή περίπου τα 2/3 της χώρας.

Σε συνδυασμό με τις ανακοινωμένες επενδύσεις των άλλων παρόχων σε αστικές περιοχές και στο UFBB, εκτιμάται ότι η χώρα θα καλυφθεί με FTTH σχεδόν στο σύνολό της.

Γραμμές FTTHΚάλυψη 
Όμιλος ΟΤΕ (συμπ. συμμετοχής σε UFBB)~ 3 εκατ.
Όλοι οι άλλοι πάροχοι (συμπ. συμμετοχής σε UFBB)~ 1,6 εκατ.
Σύνολο4,6 εκατ.
Αγροτικά Δίκτυα (έργο Rural) με VDSL~ 150.000

To rollout του FTTH από τον Όμιλο ΟΤΕ

Έχοντας ξεκινήσει ήδη από το 2018 να περνάει γραμμές οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι, ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο FTTH στη χώρα, με 560.000 γραμμές. Για να πετύχει το φιλόδοξο στόχο των 3 εκατ. γραμμών μέχρι τα τέλη του 2027, αυξάνει τις επενδύσεις του και επιταχύνει το roll out.

Μέχρι το τέλος του 2022, ο Όμιλος αναμένεται να καλύψει με FTTH 1 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις. Μέχρι το 2027 και το στόχο των 3 εκατ., το ετήσιο roll out θα κυμαίνεται μεταξύ 300.000 – 500.000 γραμμών, ανάλογα με τις περιοχές κάλυψης και την ταχύτητα αδειοδότησης από πλευράς των δήμων.

Η σημασία της κάλυψης της χώρας με FTTH

Η κάλυψη της χώρας με FTTH αποτελεί game changer για την Ελλάδα, μία κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα, δημιουργώντας τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα υπερσύγχρονα δίκτυα οπτικών ινών είναι προϋπόθεση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, με αναμφισβήτητη θετική επίδραση στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Οι δικτυακές υποδομές αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την άνθιση και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, αλλά και για την προσέλκυση επενδύσεων, που με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είναι επίσης προϋπόθεση για την προσέλκυση των digital nomads, μίας δυναμικής τάσης που αναδείχθηκε μέσα στην πανδημία, αλλά και για το brain-regain που τόσο χρειάζεται η χώρα. Και η καθημερινότητα όμως θα αλλάξει ριζικά, καθώς με το FTTH η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες υγείας και η ψυχαγωγία αναβαθμίζονται. 

Με υποδομή FTTH παντού, η χώρα αλλάζει ταχύτητα και περνάει σε μία νέα εποχή ανάπτυξης και ευημερίας.

Με την έγκριση των μετόχων – added value για τους επενδυτές

Η σημαντική αύξηση των συνολικών επενδύσεων του Ομίλου σε πάνω από 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2027, έχει την έγκριση του κύριου μετόχου, Deutsche Telekom, και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η αύξηση των επενδύσεων θα καλυφθεί αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια.

Η μεγάλη αυτή επένδυση, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ζήτησης για υπηρεσίες υπερ-υψηλών ταχυτήτων, θα ενισχύει την αξία για τους μετόχους, καθώς θα εδραιώσει τη θέση της εταιρείας και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η πρωτοβουλία για την αναβάθμιση των ταχυτήτων

Για την άμεση ενίσχυση της διείσδυσης των υψηλών ταχυτήτων, ο Όμιλος ΟΤΕ θα αναβαθμίσει, εντελώς δωρεάν, τις ταχύτητες του σταθερού internet που απολαμβάνουν σήμερα οι συνδρομητές COSMOTE στις περιοχές που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα στο σπίτι, όπου αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό. Πρακτικά, πρόκειται για διπλασιασμό των ονομαστικών ταχυτήτων, καθώς κάθε συνδρομητής θα αναβαθμιστεί, εντελώς δωρεάν, στην αμέσως επόμενη εμπορικά διαθέσιμη ταχύτητα. Για παράδειγμα, όποιος έχει σήμερα VDSL 50, θα αναβαθμιστεί σε VDSL 100. Όποιος έχει 24άρι πρόγραμμα, θα αναβαθμιστεί σε 50άρι. Το ίδιο ισχύει για όλα τα διαθέσιμα πακέτα (24, 50, 100). Μόνη προϋπόθεση, να είναι τεχνολογικά εφικτό. Για παράδειγμα, αν ένας συνδρομητής έχει επιλέξει το εμπορικό πρόγραμμα των 50Mbps και η τηλεφωνική σύνδεσή του δίνει τεχνικά μέγιστη διαθέσιμη ταχύτητα τα 50Mbps, δεν θα είναι εφικτή η αναβάθμιση από 50 σε 100Mbps.

Η δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων, εφόσον εγκριθεί από την ΕΕΤΤ, θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα στο 2022. Το διάστημα αυτό είναι απαραίτητο, καθώς ανάλογα με την τεχνολογία του δικτύου, απαιτούνται διαφορετικές ενέργειες (στην πλειονότητα των περιπτώσεων η αναβάθμιση γίνεται αυτόματα και απομακρυσμένα, σε άλλες περιπτώσεις χρειάζεται αντικατάσταση router ή καρτών, σε άλλες χρειάζεται συνεννόηση με τεχνικό).

Οι πελάτες COSMOTE σταθερής δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια. Κάθε πελάτης της εταιρείας που έχει τη δυνατότητα δωρεάν αναβάθμισης θα ενημερωθεί ξεχωριστά. 

Από την αναβάθμιση των ταχυτήτων θα ωφεληθούν και οι δυνητικοί/νέοι συνδρομητές COSMOTE σταθερής, καθώς θα διατεθούν εμπορικά, νέα προγράμματα σταθερής, μόλις δοθεί έγκριση από την ΕΕΤΤ. Τα νέα πακέτα θα κάνουν ακόμα πιο προσιτές τις υψηλές ταχύτητες.

Το δίκτυο σταθερής του Ομίλου ΟΤΕ σήμερα

Με τεχνολογίες αιχμής, όπως το Fiber to the Home και το 5G, ο Όμιλος ΟΤΕ ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής, ανοίγοντας απεριόριστες δυνατότητες και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου για όλους. Έχοντας δεσμευτεί να ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις υποδομές για την Κοινωνία των Gigabit.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, το COSMOTE Fiber, το οποίο έχει:

· Μήκος: 45.000χλμ.

· Ενεργές καμπίνες: 16.400

· Κάλυψη (καμπίνες και ΑΚ): 3,4 εκατομμύρια νοικοκυριά & επιχειρήσεις

· Ταχύτητες: έως 200 Mbps

Παράλληλα, με γοργούς ρυθμούς αναπτύσσεται το δίκτυο FTTH της εταιρείας. Σήμερα, δίνει πρόσβαση σε εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες έως 200Mbps σε περίπου 560.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

Τα δίκτυα πρόσβασης υποστηρίζονται από το υπερσύγχρονο δίκτυο κορμού του ΟΤΕ, που αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από οπτικές ίνες εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Το μήκος τους ξεπερνά τα 35.000 χιλιόμετρα πανελλαδικά, ενώ οι βασικοί κόμβοι του δικτύου συνδέονται μεταξύ τους με πολλαπλά κυκλώματα των 10, 100 και 400 Gbps. Στο δίκτυο κορμού εντάσσονται και τα υποθαλάσσια καλώδια που συνδέουν τις νησιωτικές περιοχές με την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και τα διεθνή δίκτυα της OTEGlobe, στα οποία περιλαμβάνεται το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών στην Ευρώπη μήκους άνω των 20.000 χιλιομέτρων.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!