Την Πέμπτη η ημερίδα του ΟΑΕΔ για το νέο ευρωπαϊκό σύστημα Ταξινόμησης Δεξιοτήτων/Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων Την Πέμπτη η ημερίδα του ΟΑΕΔ για το νέο ευρωπαϊκό σύστημα Ταξινόμησης Δεξιοτήτων/Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων
Στο πλαίσιο της υιοθέτησης του νέου ευρωπαϊκού συστήματος Ταξινόμησης Δεξιοτήτων/ Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων (ESCO), ο ΟΑΕΔ διοργανώνει την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, από... Την Πέμπτη η ημερίδα του ΟΑΕΔ για το νέο ευρωπαϊκό σύστημα Ταξινόμησης Δεξιοτήτων/Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων

Στο πλαίσιο της υιοθέτησης του νέου ευρωπαϊκού συστήματος Ταξινόμησης Δεξιοτήτων/ Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων (ESCO), ο ΟΑΕΔ διοργανώνει την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, από τις 11:00 έως τις 14:30, τη διαδικτυακή ημερίδα «ESCO, Δεξιότητες και Εργασιακή Ένταξη». Στόχος της Ημερίδας είναι να αναδείξει τη σημασία της υιοθέτησης του ESCO σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τα ευρύτερα πλεονεκτήματά του για όλους τους φορείς που συνδέονται με την ταξινόμηση δεξιοτήτων/ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων.

Εκπρόσωποι του ΟΑΕΔ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κοινωνικών εταίρων, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου, θα αναλύσουν τη σημασία του ESCO για τις ευρωπαϊκές Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, καθώς και την καίρια συμβολή του σε τομείς, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων και η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Στο 1ο μέρος της ημερίδας θα παρουσιαστούν η πορεία υιοθέτησης του ESCO από τον ΟΑΕΔ, καθώς και η επιρροή του νέου συστήματος ταξινόμησης στη διαδικασία σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις για την ενσωμάτωση του ESCO από τις ευρωπαϊκές Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ), καθώς και για τη συμβολή του ESCO στον προσδιορισμό του δυναμισμού των δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Στο 2ο μέρος θα αναλυθεί η σημασία του ESCO για την αγορά εργασίας από τη σκοπιά ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συμβολή του ESCO σε τομείς, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων, η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Στο 3ο μέρος, με αφετηρία τις προηγούμενες παρουσιάσεις και αναλύσεις, θα συζητηθούν καίρια σύγχρονα ζητήματα, όπως η στρατηγική για τη διά βίου μάθηση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στο πλαίσιο της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση, η αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι, από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021, όλες οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ λειτουργούν πλέον με βάση το ESCO. Ο ΟΑΕΔ είναι ο πρώτος ελληνικός Οργανισμός που υιοθετεί το καινοτόμο αυτό εργαλείο, η ενσωμάτωση του οποίου υλοποιήθηκε μέσω του έργου «MATCHING», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, το ESCO αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να επικοινωνούν σε μία κοινή γλώσσα. Η ταξινόμηση ESCO προσδιορίζει και κατηγοριοποιεί δεξιότητες/ικανότητες, προσόντα και επαγγέλματα, σε άμεση συνάφεια με την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΕ, παρουσιάζοντας συστηματικά τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων εννοιών. Σήμερα, το ESCO καλύπτει 2.942 επαγγέλματα και 13.485 δεξιότητες/ικανότητες.

Γ.Μπ. – ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!