Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) των Πανελλαδικών 2022 Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) των Πανελλαδικών 2022
Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι συντελεστές ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και οι συντελεστές ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)... Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) των Πανελλαδικών 2022

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι συντελεστές ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και οι συντελεστές ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών “για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε.”, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

   Σημειώνεται, ότι οι συντελεστές, που θα ισχύσουν στις Πανελλαδικές 2022, προτάθηκαν από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα συναρμόδια υπουργεία.

   Αναλυτικά οι πίνακες με τις ΕΒΕ στην ιστοσελίδα του υπουργείου: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/ 
 
Μ.Κιάου. – ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!