Στο στόχαστρο της Εφορίας 27 αμοιβές και τόκοι καταθέσεων Στο στόχαστρο της Εφορίας 27 αμοιβές και τόκοι καταθέσεων
Τι προβλέπει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή για τις διασταυρώσεις των αμοιβών και των τόκων του έτους 2021 Στο στόχαστρο της... Στο στόχαστρο της Εφορίας 27 αμοιβές και τόκοι καταθέσεων

Τι προβλέπει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή για τις διασταυρώσεις των αμοιβών και των τόκων του έτους 2021

Στο στόχαστρο της Εφορίας τίθενται 27 αμοιβές μισθωτών και συνταξιούχων, οι τόκοι καταθέσεων, όπως επίσης και αμοιβές από μερίσματα και δικαιώματα.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης των αποδοχών ή συντάξεων όπως επίσης και των εισοδημάτων  από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, για το φορολογικό έτος 2021.

Όλοι οι φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που κατέβαλαν οποιουδήποτε τύπου αμοιβές το έτος 2021, οφείλουν να υποβάλουν στην ΑΑΔΕ, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022, τις λίστες με τις αμοιβές που κατέβαλαν, καθώς και τους φόρους που παρακράτησαν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα αναδρομικά μισθών ή συντάξεων που καταβλήθηκαν το 2021 και αφορούν σε περασμένα έτη, τα οποία θα διασταυρωθούν με τις δηλώσεις των υπόχρεων. 

Ακόμη, θα σταλούν στοιχεία για τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων Συν-Εργασία και των αναστολών συμβάσεων.

Επίσης, οι τράπεζες οφείλουν να αποστείλουν στοιχεία, για κάθε φορολογούμενο με τους τόκους που κατέβαλαν, το 2021 και ο φόρος που παρακρατήθηκε.

Μέσω των στοιχείων και με αναγωγές, ελέγχεται και το ύψος των καταθέσεων των φορολογουμένων και τυχόν ύποπτες μεταβολές στο ύψος τους.

Πλέγμα διασταυρώσεων

Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για να προσυμπληρωθούν οι φορολογικές δηλώσεις του 2022, αλλά και θα αποτελέσουν τη βάση των σαρωτικών διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ, που θα πραγματοποιηθούν φέτος μέσω του Taxisnet.

Άλλωστε, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης του κ. Πιτσιλή, η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών, εξυπηρετεί, εκτός των άλλων και «Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα».

Η διαδικασία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2021, με την πρεμιέρα να τοποθετείται νωρίτερα από πέρυσι, όταν λόγω της πανδημίας, ξεκίνησαν στα μέσα Μαΐου και ολοκληρώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Στο στόχαστρο 27 εισοδήματα

Στην απόφαση της ΑΑΔΕ, κωδικοποιούνται 27 εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων που θα αποτελέσουν αντικείμενο διασταυρώσεων το 2022. Πρόκειται για τα ακόλουθα:

 1. Τακτικές αποδοχές
 2. Πρόσθετες αποδοχές (επιδόματα, υπερωρίες, μπόνους, που δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές)
 3. Λοιπά αποδοχών
 4. Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κτλ.
 5. Αμοιβές μελών ΔΣ, διαχειριστών ΕΠΕ και IKE και εκπροσώπων προσωπικών εταιρειών.
 6. Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται
 7. Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που καταβάλλονται
 8. Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού
 9. Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού
 10. Αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο.
 11. Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013
 12. Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες
 13. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
 14. Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%)
 15. Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν).
 16. Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν).
 17. Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 18. Κύρια σύνταξη
 19. Επικουρική σύνταξη από ασφαλιστικές εισφορές
 20. Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές
 21. Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές
 22. Συντάξεις που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
 23. Αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 24. Αναδρομικά επικουρικής σύνταξης από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 25. Αναδρομικά μερίσματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 26. Αναδρομικά ΕΚΑΣ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 27. Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν).

sofokleousin.gr

error: Content is protected !!