Ξεκινά η ψηφιακή αναβάθμιση των 4 Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων Αττικής, με στόχο την ασφαλέστερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες λόγω της πανδημίας Ξεκινά η ψηφιακή αναβάθμιση των 4 Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων Αττικής, με στόχο την ασφαλέστερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες λόγω της πανδημίας
Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 1.1 εκ. ευρώ ξεκινά η ψηφιακή αναβάθμιση των 4 Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων Αττικής, με στόχο την... Ξεκινά η ψηφιακή αναβάθμιση των 4 Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων Αττικής, με στόχο την ασφαλέστερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες λόγω της πανδημίας

Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 1.1 εκ. ευρώ ξεκινά η ψηφιακή αναβάθμιση των 4 Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων Αττικής, με στόχο την ασφαλέστερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες λόγω της πανδημίας

03/01/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 1.1 εκ. ευρώ ξεκινά η ψηφιακή αναβάθμιση των 4 Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων Αττικής, με στόχο την ασφαλέστερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες λόγω της πανδημίας

Γ. Πατούλης: « Με «όπλο» μας την τεχνολογία προστατεύουμε τους πολίτες και τη Δημόσια Υγεία-Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην πρόληψη»

Το πράσινο φως για τη ψηφιακή αναβάθμιση των δύο Ιατρικών Συλλόγων και των δύο Οδοντιατρικών Συλλόγων Αττικής (Αθηνών και Πειραιώς), δόθηκε μετά την υπογραφή των σχετικών εγκρίσεων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 1.1 εκ. ευρώ, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 2), από  τον Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη.

Ο κ. Πατούλης υπέγραψε τις σχετικές αποφάσεις στα γραφεία της Περιφέρειας παρουσία του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά Ν. Πλατανησιώτη, του Προέδρου του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αθηνών Αθ. Υφαντή, του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά Μ. Αγρανιώτη και του Αντιπροέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Φ. Πατσουράκου, οι οποίοι τον ευχαρίστησαν θερμά για την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι θα συμβάλλει έμπρακτα και ουσιαστικά τόσο στον εκσυγχρονισμό  των υπηρεσιών τους όσο και στην καλύτερη θωράκιση των μελών και πολιτών που εξυπηρετούνται από τους Συλλόγους.

Από την πλευρά του ο κ. Πατούλης αφού υπογράμμισε πως αυτή την περίοδο που υπάρχει και νέα έξαρση της πανδημίας, προτεραιότητα της διοίκησης της Περιφέρειας είναι η αποτελεσματική θωράκιση της δημόσιας υγείας, επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

« Η υγειονομική κρίση κατέστησε επιτακτική την ανάγκη το σύνολο των υπηρεσιών των Υπηρεσιών των Συλλόγων να παρέχονται ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των μελών αλλά και των πολιτών στα γραφεία τους, περιορίζοντας, έτσι, την εξάπλωση του ιού και προστατεύοντας τους συναλλασσόμενούς του και τη δημόσια υγεία. Υπό αυτές τις συνθήκες απαιτείται ένα διαφορετικό πλαίσιο διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τους Συλλόγους, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών τους και των πολιτών. Σ΄αυτό  το πλαίσιο επενδύουμε στη ψηφιακή αναβάθμιση και  τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους. Με «όπλο» μας την τεχνολογία προστατεύουμε τους πολίτες και τη Δημόσια Υγεία. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην πρόληψη με στόχο τον πειρορισμό της διασποράς της πανδημίας, μέχρι να βγούμε νικητές από αυτή τη μάχη»

Οι παρεμβάσεις ψηφιακής αναβάθμισης

Μεταξύ των παρεμβάσεων ψηφιακής αναβάθμισης που προβλέπονται βάση των σχετικών αποφάσεων είναι οι εξής:

• Hλεκτρονική διεκπεραίωση λειτουργιών των Συλλόγων

• Υποστήριξη με εργαλεία ΤΠΕ της κατάρτισης των μελών των Συλλόγων και του ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών περίθαλψης που παρέχουν δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας εντός των ορίων δικαιοδοσίας τους

 • Δημιουργία δικτύου ηλεκτρονικής διασύνδεσης του κάθε Συλλόγου με άλλους Ιατρικού Συλλόγους και την αξιοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, (ψηφιακής πλατφόρμα – εργαλείο τηλεδιασκέψεων, κ.λπ.),

 • Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών πληροφόρησης και δημοσιότητας για την προστασία της δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19 και την μείωση των συνεπειών της, μέσω της δημιουργίας της Διαδικτυακής Πύλης των Συλλόγων, τηρώντας πρότυπα συμβατά με την εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ, την ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιοδικού δελτίου με επιστημονικό ή συνδικαλιστικό περιεχόμενο προς πληρέστερη επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση των ιατρών και την ηλεκτρονική επικοινωνία με άλλους Ιατρικούς Συλλόγους,

 • Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης της ψηφιακής πλατφόρμας και  εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την υποστήριξη των ανωτέρω αναφερθέντων και γενικά του έργου των Συλλόγων προκειμένου να παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες στα μέλη τους και στους πολίτες και να εξασφαλίζεται η διασύνδεση με άλλους Συλλόγους, με ταυτόχρονη χρήση διαλειτουργικότητας, για λήψη και παροχή στοιχείων από/προς άλλους φορείς (Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Υπουργείο Υγείας, ΑΑΔΕ, ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ερευνητικά κέντρα, κλπ).

 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων υλοποίησης του κυρίως υποέργου της Πράξης, λόγω του τεχνικού αντικειμένου για το οποίο δεν θα είναι δυνατή η παρακολούθηση του από το υφιστάμενο προσωπικό.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

error: Content is protected !!