Επιπλέον μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, για τον Ιανουάριο 2022 Επιπλέον μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, για τον Ιανουάριο 2022
Κοινό Δελτίο Τύπουτων Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Επιπλέον μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19,... Επιπλέον μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, για τον Ιανουάριο 2022

Κοινό Δελτίο Τύπου
των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιπλέον μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, για τον Ιανουάριο 2022

Τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνουν δέσμη τριών επιπλέον μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού τον μήνα Ιανουάριο.

Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

 1. Επέκταση των προσωρινών αναστολών εργασίας εργαζομένων με αποζημίωση ειδικού σκοπού σε επιπλέον κλάδους, με οριοθέτηση ποσοστού επί του απασχολούμενου προσωπικού που δύναται να τίθεται σε αναστολή.

Από την 1η/1/2022 και έως τις 31/1/2022 έχουν ήδη δυνατότητα να θέτουν σε προσωρινή αναστολή το 100% των εργαζομένων τους αποκλειστικά οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Α):

 • Νυχτερινά κέντρα και Μπαρ
 • Αίθουσες συναυλιών και επαγγέλματα συναφή με τη μουσική.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι που τίθενται σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως.

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

1.α. Από τις 14/1/2022 και έως τις 31/1/2022 επεκτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή το 100% των εργαζομένων τους οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Β.1):

 • Τέχνες του θεάματος και θέατρα
 • Χώροι εκδηλώσεων και θεαμάτων
 • Διοργάνωση γάμων και εκδηλώσεων
 • Παιδότοποι.

1.β. Από τις 14/1/2022 και έως τις 31/1/2022 επεκτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή έως 25% των εργαζομένων τους και τουλάχιστον έναν εργαζόμενο οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Β.2):

 • Εστίαση
 • Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
 • Ξενοδοχεία
 • Ταξιδιωτικά γραφεία και υπηρεσίες κρατήσεων
 • Κινηματογράφοι
 • Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
 • Γυμναστήρια
 • Αθλητική εκπαίδευση και αθλητικές δραστηριότητες
 • Σχολές χορού
 • Φυσική ευεξία
 • Πάρκα αναψυχής και θεματικά πάρκα
 • Καζίνο.
 • Το κόστος της επέκτασης του μέτρου εκτιμάται σε 30 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο του μηνός Ιανουαρίου.

2. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων επιλεγμένων κλάδων που πλήττονται σημαντικά, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Οι επιλέξιμοι κλάδοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
 • Οργάνωση εκδηλώσεων
 • Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
 • Σχολές χορού
 • Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

Προϋποθέσεις εφαρμογής: Μείωση τζίρου μεταξύ 2019 και 2020 άνω του 50%.

Ύψος ενίσχυσης: 8% επί του τζίρου του 2019. Ανώτατο όριο ενίσχυσης: 400.000 ευρώ.

 • Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 42 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ-REACT EU.

3. Αναστολή καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά και εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται προσωρινά σε αναστολή

 • Στις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά (σύμφωνα με τη λίστα ΚΑΔ των οποίων το 100% των εργαζομένων δύναται να τεθεί σε προσωρινή αναστολή εργασίας ως ανωτέρω), παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και η αποπληρωμή της μετατίθεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.
 • Για τους εργαζόμενους ανά την επικράτεια των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και η αποπληρωμή της μετατίθεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.
 • Το κόστος εκτιμάται σε 8 εκατ. ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούνται ήδη αναστολή εργασίας από 1/1/2022 σε ποσοστό 100%

Παρατίθεται λίστα κωδικών αριθμών δραστηριότητας (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) επιχειρήσεων οι οποίες δικαιούνται να θέσουν σε αναστολή έως το 100% των εργαζομένων που διατηρούσαν την 30ή/12/2021.

ΚΑΔΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
56101103Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική
56101106Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα
56300000Δραστηριότητες παροχής ποτών
56301000Υπηρεσίες παροχής ποτών
56301001Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο
56301004Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ
56301009Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ
56301010Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο
56301011Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ
56301012Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ
56301013Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων
90011001Υπηρεσίες διευθυντή ορχήστρας
90011002Υπηρεσίες εκτελεστή μουσικών έργων
90011004Υπηρεσίες καλλιτέχνη κέντρων διασκέδασης
90011007Υπηρεσίες τραγουδιστή
90011008Υπηρεσίες χορευτή
90011012Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας
90011013Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος
90011014Υπηρεσίες χορωδίας
90021904Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κ.λπ.) 
90021910Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
90031104Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
90031107Υπηρεσίες μουσουργού
90031117Υπηρεσίες χορογράφου
90031118Υπηρεσίες χορωδού
90041009Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών
90041011Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
90041012Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
93291903Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)
93291904Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)
93292101Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1: Επιπλέον ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούνται αναστολή εργασίας από 14/1/2022 σε ποσοστό 100%

Παρατίθεται λίστα επιπλέον κωδικών αριθμών δραστηριότητας (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) επιχειρήσεων οι οποίες δικαιούνται να θέσουν σε αναστολή έως το 100% των εργαζομένων που διατηρούσαν την 30ή/12/2021.

ΚΑΔΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
56101906Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου
77291101Υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών συγκροτημάτων
77291300Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών οργάνων
90010000Τέχνες του θεάματος
90011000Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος
90011003Υπηρεσίες ηθοποιού
90011005Υπηρεσίες καλλιτέχνη μίμου
90011006Υπηρεσίες καλλιτέχνη παρουσιαστή
90011009Υπηρεσίες άλλου καλλιτέχνη του θεάματος
90011010Υπηρεσίες θεατρικού θιάσου
90011011Υπηρεσίες θιάσου τσίρκου
90011015Υπηρεσίες μπαλέτου
90011016Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας
90020000Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90021000Υπηρεσίες υποστήριξης καλλιτεχνών
90021100Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90021101Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά
90021105Υπηρεσίες κειμενογράφου – σεναριογράφου
90021106Υπηρεσίες σκηνοθέτη
90021107Υπηρεσίες θεατρώνη
90021108Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90021200Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90021201Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων
90021900Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος
90021905Υπηρεσίες ηχοληψίας
90021906Υπηρεσίες θεατρικού ή κινηματογραφικού ενδυματολόγου
90021907Υπηρεσίες θεατρικού φωτιστή
90021908Υπηρεσίες μακιγιέρ θεάτρου – σκηνής
90021909Υπηρεσίες σκηνογράφου
90040000Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
90041000Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων
90041008Υπηρεσίες ταξιθέτησης κοινού σε θέατρα και κινηματογράφους
90041010Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών
93290000Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
93291000Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
93291103Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
93291900Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
93291901Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
93291902Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
93291905Υπηρεσίες παιδότοπου
93291906Υπηρεσίες σφαιριστηρίου και συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ποδοσφαιράκια κ.λπ.)
93291909Υπηρεσίες συνοδού-εμψυχωτή δραστηριοτήτων αναψυχής
93292000Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.
93292100Υπηρεσίες θεαμάτων με πυροτεχνήματα και θεαμάτων «ήχος και φως»
93292102Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών (καραγκιοζοπαίκτη)
93292103Υπηρεσίες θεάματος κουκλοθέατρου
93292104Υπηρεσίες θεάματος ροντέο
93292200Υπηρεσίες παιγνιδομηχανών με κερματοδέκτη
93292900Υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2Επιπλέον ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούνται αναστολή εργασίας από 14/1/2022 σε ποσοστό 25%

Παρατίθεται λίστα επιπλέον κωδικών αριθμών δραστηριότητας (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) επιχειρήσεων οι οποίες δικαιούνται να θέσουν σε αναστολή έως το 25% των εργαζομένων που διατηρούσαν την 30ή/12/2021 και τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.

ΚΑΔΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5510Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
5520Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
5530Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55901300Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα
55901900Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
5610Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
5621Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
5629Άλλες υπηρεσίες εστίασης
56301002Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο
56301003Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο
56301005Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια
56301006Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια
56301007Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
56301008Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-café)
56301014Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο
59131102Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών
5914Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
61901007Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)
77291203Υπηρεσίες ενοικίασης καθισμάτων για εκδηλώσεις
77391903Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
7911Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
7912Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
7990Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
8230Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
8551Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
8552Πολιτιστική εκπαίδευση
86901302Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
9104Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
92001101Υπηρεσίες καζίνο
9311Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
9312Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
9313Εγκαταστάσεις γυμναστικής
9319Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
9321Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93291106Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
94991600Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις
9604Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση των υπηρεσιών διαιτολογίας (96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (96.04.10.02) και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (96.04.10.06)

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!