Φορολογικές δηλώσεις: Σχέδιο για αυτόματη συμπλήρωση των ποσών των εισπραχθέντων ενοικίων Φορολογικές δηλώσεις: Σχέδιο για αυτόματη συμπλήρωση των ποσών των εισπραχθέντων ενοικίων
Σχέδιο για την αυτόματη συμπλήρωση των ποσών των εισπραχθε΄ντων ενοικίων στα έντυπα Ε1 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και στα εκπαιδευτικά έντυπα Ε2... Φορολογικές δηλώσεις: Σχέδιο για αυτόματη συμπλήρωση των ποσών των εισπραχθέντων ενοικίων

Σχέδιο για την αυτόματη συμπλήρωση των ποσών των εισπραχθε΄ντων ενοικίων στα έντυπα Ε1 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και στα εκπαιδευτικά έντυπα Ε2 των αναλυτικών καταστάσεων μισθωμάτων επεξεργάζεται η ΑΑΔΕ.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Καθημερινή”, η ΑΑΔΕ ( δεν είναι σίγουρο ότι θα προλάβει φέτος) θα προχωρήσεις στην αυτόματη προσυμπλήρωση των ποσών των εισπραχθε΄ντων ενοικίων στα έντυπα Ε1 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και στα συνοδευτικά έντυπα Ε2 των αναλυτικών καταστάσεων μισθωμάτων, τα οποία θα υποβάλουν το επόμενο έτος οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ ,οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του Taxisnet για την υποβολή δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης καθώς και η ηλεκτρονική εφαρμογή του taxisnet για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων θα διασυνδεθούν.
Με τον τρόπο αυτό τα ενοίκια που έχουν ήδη συμπληρωθεί στις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτων θα μεταφερθούν αυτόματα και θα προσυμπληρωθούν σε αντίστοιχους κωδικούς στο έντυπο Ε2 της αναλυτικής κατάστασης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας αλλά και στο βασικό έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Επί της ουσίας το Taxisnet θα αντλεί στοιχεία από τις υποβληθείσες ηλεκτρονικά δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και θα υπολογίζει αυτόματα τα ποσά των ενοικίων που εισπράχθηκαν και τον φόρο που προκύπτει.

ergasiakanea.eu

error: Content is protected !!