Επέκταση της δυνατότητας μεταβίβασης Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης Επέκταση της δυνατότητας μεταβίβασης Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης
Επεκτείνεται η δυνατότητα κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) οχημάτων τεχνολογίας EURO III και στην περίπτωση μεταβίβασης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και... Επέκταση της δυνατότητας μεταβίβασης Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης

Επεκτείνεται η δυνατότητα κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) οχημάτων τεχνολογίας EURO III και στην περίπτωση μεταβίβασης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

   Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία με δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός αυτής της κατηγορίας των οχημάτων μπορούσαν μεν να κυκλοφορούν και να επαναταξινομούνται σαν Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης, αλλά δεν θα μπορούσαν να μεταβιβαστούν ή να ενσωματωθούν σε υπό σύσταση μεταφορικές εταιρείες μετά τις 27 Ιανουαρίου 2022, καθώς ο νέος κάτοχος θα έπρεπε να τα αντικαταστήσει υποχρεωτικά με EURO IV.

   Ικανοποιείται έτσι ένα πάγιο αίτημα των μεταφορέων, κατόχων οχημάτων αυτής της κατηγορίας.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!