ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ – Άνοδος της θέσης της Ελλάδας στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς για το έτος 2021 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ – Άνοδος της θέσης της Ελλάδας στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς για το έτος 2021
Δελτίο Τύπου Θέμα: Άνοδος της θέσης της Ελλάδας στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς για το έτος 2021 Βελτίωση παρουσιάζει η θέση της Ελλάδας στον Δείκτη... ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ – Άνοδος της θέσης της Ελλάδας στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς για το έτος 2021

Δελτίο Τύπου

Θέμα: Άνοδος της θέσης της Ελλάδας στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς για το έτος 2021

Βελτίωση παρουσιάζει η θέση της Ελλάδας στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για το έτος 2021, που δημοσιεύτηκε στις 25.1.2022 από τη Διεθνή Διαφάνεια. Η χώρα μας, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη αντοχή στις προκλήσεις της πανδημίας, κατέλαβε την καλύτερη θέση των τελευταίων δέκα ετών, αφού κατατάσσεται στην 58η θέση ανάμεσα σε 180 χώρες. Η Ελλάδα σημείωσε δε με 49 βαθμούς την 2η καλύτερη επίδοση, για την περίοδο 2012-2021, μετά από την περσινή επίδοση των 50 βαθμών. Οι δύο τελευταίες χρονιές είναι δηλαδή οι καλύτερες από το 2012 μέχρι σήμερα.

Ο δείκτης αποτυπώνει το επίπεδο αντίληψης της διαφθοράς σε 180 χώρες, χρησιμοποιώντας κλίμακα από το 0 ως το 100, όπου το 0 αντιστοιχεί σε χώρες όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο αντίληψης διαφθοράς και το 100 στις χώρες με χαμηλό επίπεδο αντίληψης διαφθοράς.

Επισημαίνεται ότι η επίσημη έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2021 κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών που έχουν καταγράψει τη σημαντικότερη πρόοδο στον κόσμο, αφού όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η χώρα μας «…έχει αδράξει τα οφέλη από τις μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς»

Η βελτίωση της θέσης της Ελλάδας για δεύτερη συνεχή χρονιά, εν μέσω μάλιστα των προκλήσεων που σχετίζονται με την πρωτοφανή πανδημία, καταδεικνύει την αταλάντευτη δέσμευση της χώρας στην ενίσχυση των μηχανισμών καταπολέμησης της απάτης και της διαφοράς. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας επενδύει στις διεθνείς συνεργασίες και ηγείται των εργασιών διεθνών δικτύων και ενώσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πρόληψης και της καταπολέμησης της διαφοράς.

Με οδηγό το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022-2025 και εμβληματικές νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως ο ν.4795/2021 για το “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και τους Συμβούλους Ακεραιότητας” και ο ν.4829/2021 για τη «Ρύθμιση των δραστηριοτήτων επιρροής», η χώρα μας υλοποιεί μία σειρά καινοτόμων έργων για την ενίσχυση της δημόσιας λογοδοσίας και της διαφάνειας με μετρήσιμα αποτελέσματα και συγκεκριμένο όραμα για τα επόμενα έτη.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!