Οσα δεν πρέπει να αγνοήσεις για τις συντάξεις και αναδρομικά ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ, ΝΑΤ, Αποστράτων Οσα δεν πρέπει να αγνοήσεις για τις συντάξεις και αναδρομικά ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ, ΝΑΤ, Αποστράτων
Τι ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ Οσα δεν πρέπει να αγνοήσεις για τις συντάξεις και αναδρομικά ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ, ΝΑΤ, Αποστράτων – Τι ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ -Οδηγός για τους συνταξιούχους από τον ΕΛΕΥΘΕΡΟ... Οσα δεν πρέπει να αγνοήσεις για τις συντάξεις και αναδρομικά ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ, ΝΑΤ, Αποστράτων

Τι ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Οσα δεν πρέπει να αγνοήσεις για τις συντάξεις και αναδρομικά ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ, ΝΑΤ, Αποστράτων – Τι ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ -Οδηγός για τους συνταξιούχους από τον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ! 

Τη δυνατότητα της εξόφλησης έως και σε 48 δόσεις, αλλά με τους όρους πάγιας ρύθμισης, των φόρων και των προστίμων που επιβάλλονται στα ποσά των αναδρομικών που έλαβαν περίπου 1,1 εκατ. συνταξιούχοι από περικοπές συντάξεων για το 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, δίνουν το υπουργείο οικονομικών και η ΑΑΔΕ.

Το ΥΠΟΙΚ έχει έτοιμη τη σχετική διάταξη που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, με την οποία θα δίνεται αυτή η δυνατότητα, να ρυθμίσουν δηλαδή το φόρο εισοδήματος και τα πρόστιμα που προκύπτουν από τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά σε έως και 48 δόσεις με εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για την πάγια ρύθμιση.

Υπενθυμίζεται ότι τα αναδρομικά αποδόθηκαν στους συνταξιούχους μετά από απόφαση του ΣτΕ, η οποία χαρακτήρισε αντισυνταγματικές τις περικοπές που έγιναν στις κύριες συντάξεις, τις επικουρικές και τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. Το υπουργείο Οικονομικών απέδωσε στους συνταξιούχους αναδρομικά συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στις περικοπές μόνο των κύριων συντάξεων. Στα ποσά που εισέπραξαν θα επιβληθούν φόροι με συντελεστές από 22% έως 45%, ενώ στην περίπτωση που τα συνολικά εισοδήματα των συνταξιούχων υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ για τα έτη 2015 και 2016, στα ποσά των αναδρομικών θα επιβληθεί και ειδική εισφορά αλληλεγγύης, μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο το λογαριασμό. Μέσα στο περασμένο φθινόπωρο υπήρξε η σκέψη για τη φορολόγηση των αναδρομικών ως έκτακτα αναδρομικά με αυτοτελή φόρο 20%, αλλά απορρίφθηκε και επικράτησε η λογική της φορολόγησης με βάση την κλίμακα κάθε έτους στην οποία αντιστοιχεί το ποσό των αναδρομικών που έλαβαν.

Η ρύθμιση έως και σε 48 δόσεις είναι η ευνοϊκότερη πάγια ρύθμιση, αφού εφαρμόζεται μόνο για το φόρο των κληρονομιών και των γονικών παροχών. Ωστόσο κρύβει και παγίδες. Ο αριθμός των δόσεων για τις οφειλές που ρυθμίζονται έως 48 δόσεις καθορίζεται με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσοστού μηνιαίας δόσης. Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση τον μέσο όρο του συνολικού εισοδήματός τους, με οποιονδήποτε τρόπο και εάν έχει αυτό προσδιοριστεί, κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, ή το συνολικό εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Επιμέρους όροι

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για κανένα από τα φορολογικά έτη που λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον καθορισμό της ικανότητας αποπληρωμής, ή έχει υποβάλει μηδενικές δηλώσεις για όλα αυτά τα έτη, χορηγείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων, υπό τον περιορισμό του ποσού της ελάχιστης μηνιαίας δόσης.

Με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει η πρώτη δόση της ρύθμισης να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών προκειμένου να επικυρωθεί η ρύθμιση.

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων για να μη χάσουν τη ρύθμιση. Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

  • * Δεν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.
  • * Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά (ανεξάρτητα από την υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης στην οποία έχουν βεβαιωθεί).
  • * Εχει υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. Ως ελλιπής νοείται η μη υποβολή των απαραίτητων ή των τυχόν συμπληρωματικά αιτηθέντων στοιχείων ή πληροφοριών.
  • * Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.
  • * Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι η ρύθμιση απόλλυται, ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματά της και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις.

Οι δόσεις της πάγιας ρύθμισης είναι έντοκες. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 12 μηνιαίες δόσεις ο τόκος είναι περίπου 0,73%. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 δόσεις το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%. Σε περίπτωση απώλειας και υπαγωγής των ίδιων οφειλών στη ρύθμιση για δεύτερη φορά από τον ίδιο οφειλέτη, τα ανωτέρω επιτόκια προσαυξάνονται κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα.

tilegrafimanews.gr

error: Content is protected !!