Δεν είναι φάρσα: Δίνονται επιδοτήσεις για γρήγορο ίντερνετ – Πώς θα την πάρετε Δεν είναι φάρσα: Δίνονται επιδοτήσεις για γρήγορο ίντερνετ – Πώς θα την πάρετε
Συνεχίζεται η διάθεση κουπονιών για αναβάθμιση ίντερνετ καθώς δεν έχει εξανληθεί η επιδότηση. Νέα παράταση πρόκειται να λάβει το πρόγραμμα επιδότησης σταθερών γραμμών υπερυψηλών ταχυτήτων μέσω... Δεν είναι φάρσα: Δίνονται επιδοτήσεις για γρήγορο ίντερνετ – Πώς θα την πάρετε

Συνεχίζεται η διάθεση κουπονιών για αναβάθμιση ίντερνετ καθώς δεν έχει εξανληθεί η επιδότηση.

Νέα παράταση πρόκειται να λάβει το πρόγραμμα επιδότησης σταθερών γραμμών υπερυψηλών ταχυτήτων μέσω κουπονιών, Superfast Broadband (SFBB), το οποίο λήγει κανονικά τον Μάρτιο του 2022, καθώς έχουν περίπου 20 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 50 εκατ. ευρώ του αρχικού προϋπολογισμού έχουν μείνει αδιάθετα.

Το ενδιαφέρον για συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων και συγκεκριμένα οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (Fiber To The Home – FTTH) αυξάνεται συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνονται και τα δίκτυα οπτικών ινών των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. H πορεία των αιτήσεων δείχνει πως το πρόγραμμα SFBB ξεκίνησε πριν την εποχή του, καθώς το 2018 που ήταν και η πρώτη χρονιά που “έτρεξε”, οι συμμετοχές ήταν ελάχιστες.

Το SFBB ξεκίνησε το 2018 και αρχικά θα διαρκούσε μέχρι τον Μάρτιο του 2020, επιδοτώντας με κουπόνι μέρος του κόστους σύνδεσης (δηλαδή εφάπαξ κόστος σύνδεσης ύψους 48 ευρώ) και μέρος το μηνιαίου παγίου με το ποσό των 13 ευρώ ανά μήνα για 24 μήνες.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η τόνωση της ζήτησης, που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων ευρυζωνικών λύσεων, προκειμένου να γεφυρωθεί το μακροχρόνιο ψηφιακό χάσμα στην Ελλάδα και η δημιουργία μιας αρχικής βάσης (early adopters) για την υιοθέτηση υπηρεσιών που προσφέρουν τα δίκτυα νέας γενιάς στην ελληνική αγορά προκειμένου να βοηθήσει στην εξοικείωση των καταναλωτών με αυτές τις υπηρεσίες,

Τον Μάρτιο του 2020 αποφασίστηκε η διετής παράταση του προγράμματος, αλλά και η επέκτασή του σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, καθώς μέχρι τότε δικαιούχοι μπορούσαν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα.

Το 2020 οι αιτήσεις άρχισαν να αυξάνονται αλλά ουσιαστικά το SFBB “απογειώθηκε” μόλις την περασμένη χρονιά. Σύμφωνα με πληροφορίες το 2021, περίπου 63.840 νοικοκυριά και επιχειρήσεις υπέβαλλαν αίτηση για το κουπόνι, ενώ το 2020 είχαν υποβληθεί μόλις 17.921 αιτήσεις.

Συνολικά τα κουπόνια που έχουν δοθεί και τις τέσσερις χρονιές που τρέχει η δράση φτάνουν τις 85.000, κάτι το οποίο σημαίνει πως έχουν δαπανηθεί τα 30 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 50 εκατ. ευρώ που έχουν δεσμευθεί για το πρόγραμμα.

Παράλληλα, μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να τρέξει και το πρόγραμμα “Fiber Readiness” που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 73 εκατ. ευρώ για την επιδότηση των ιδιοκτητών κτιρίων που θα θελήσουν να εγκαταστήσουν δίκτυα οπτικών ινών. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, ώστε να εγκριθεί η επιδότηση.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να αντιμετωπιστεί ένα από τα βασικά εμπόδια που προκύπτουν στην ευρεία υιοθέτηση των συνδέσεων οπτικών ινών, δηλαδή τις εργασίες που απαιτούνται οι οποίες κοστίσουν και για να γίνουν χρειάζονται πολλές φορές την έγκριση όλης της πολυκατοικίας.

Και αυτό διότι ουσιαστικά δημιουργείται ένα νέο δίκτυο μέσα στην πολυκατοικία, το οποίο συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο οπτικών ινών που έχει εγκατασταθεί κάτω από τον δρόμο και στη συνέχεια εκτείνεται μέσα στο σπίτι του συνδρομητή της υπηρεσίας.

Με το “Fiber Readiness” θα μπορούν να εγκαθίστανται τα απαραίτητα δίκτυα στην πολυκατοικία και σε όλους τους ορόφους και στη συνέχεια όποιος θέλει να κάνει μια σύνδεση οπτικής ίνας θα καλείται απλά να ολοκληρώσει την τελική σύνδεση από τον όροφο στο διαμέρισμά του.

Ίντερνετ: Πώς θα πάρετε αποζημίωση λόγω χαμηλών ταχυτήτων

Μπορεί η κοροϊδία των παρόχων ίντερνετ να πηγαίνει… σύννεφο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως οι χρήστες δεν έχουν δικαιώματα!

Συγεκριμένα, οι συνδρομητές δικαιούνται αποζημίωση σε περίπτωση που διαπιστωθούν συνεχείς ή επαναλαµβανόµενες αρνητικές αποκλίσεις µεταξύ της µετρούµενης ταχύτητας στο ∆ιαδίκτυο και της ταχύτητας που αναφέρεται στους όρους παροχής, ανάλογα πάντα και µε το µέγεθος της απόκλισης.

Βάσει του κανονισµού, οι πάροχοι οφείλουν να εξετάζουν κάθε παράπονο ή καταγγελία συνδροµητή και να αναφέρουν στους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών τις επανορθώσεις ή αποζηµιώσεις που δικαιούνται οι συνδροµητές.

Συγκεκριµένα υποχρεούνται σε επανορθώσεις στην περίπτωση αποκλίσεων απόδοσης από την αναφερόµενη ελάχιστη ταχύτητα για συνδροµητές σταθερών δικτύων και από την αναφερόµενη µέγιστη ταχύτητα για συνδροµητές κινητών δικτύων.

Επίσης, οφείλουν να παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση στον χρήστη, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο, σε περίπτωση που ο χρήστης πλησιάζει ένα όριο ορθής χρήσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αρνητικές αποκλίσεις και ο πάροχος δεν έχει αποκαταστήσει το πρόβλημα εντός 30 ημερών από την υποβολή του παραπόνου/καταγγελίας, ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, είτε είναι ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, αζημίως.

Στην περίπτωση αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν μόνο οι υποχρεώσεις των μερών όσον αφορά την καταβολή τυχόν υπολοίπων επιδότησης συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού, όπως αυτές ίσχυαν κατά την τελευταία συναφθείσα μεταξύ αυτών σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Για την επιβεβαίωση από τον πάροχο του παραπόνου ή της καταγγελίας συνδρομητή που αφορά στην ταχύτητα σύνδεσης, γίνεται επαρκής αριθμός μετρήσεων:

α) προκειμένου για σταθερά δίκτυα, στη σύνδεση του συνδρομητή,

β) προκειμένου για κινητά δίκτυα, στην περιοχή όπου αναφέρθηκε το παράπονο (σύμφωνα με την γεωγραφική ανάλυση των χαρτών βάσει του Άρθρου 11), η οποία περιλαμβάνει τη διεύθυνση όπου αναφέρεται το παράπονο/καταγγελία.

Ο έλεγχος γίνεται σε ώρες αιχμής είτε στη ροή καθόδου ή στη ροή ανόδου ή και στις δύο ροές, ανάλογα με το παράπονο/καταγγελία του συνδρομητή. Γενικότερα, η εξέταση του παραπόνου ή της καταγγελίας από τον πάροχο πρέπει να είναι συναφής με τις συνθήκες υπό τις οποίες παρατηρήθηκε από το συνδρομητή (όπως χρόνος όπου αναφέρθηκε το παράπονο/καταγγελία, ή απόσταση από σταθμό βάσης).

Ίντερνετ: Πονεμένη ιστορία στην Ελλάδα…

Παράλληλα, σύμφωνα με μετρήσεις του Speedtest Global Index, κατά τη διάρκεια της πανδημίας και συγκεκριμένα το διάστημα Ιούλιος 2020-Ιούλιος 2021, η ταχύτητα του mobile internet αυξήθηκε παγκοσμίως.

Έτσι η μέση ταχύτητα download παγκοσμίως για τον Ιούλιο του 2021 μετρήθηκε σε 55,07Mbps, αυξημένη κατά 59,5%, ενώ ενισχυμένη κατά 31,9% ήταν η ταχύτητα των σταθερών συνδέσεων με τη μέση ταχύτητα download να φτάνει τα 107,5Mbps.

Ανάμεσα σε 139 χώρες που έγινε η σχετική μέτρηση, η Ελλάδα κατατάσσεται 25η, υποχωρώντας 5 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη συγκριτικά με πέρσι, ενώ διαφορετικά είναι τα πράγματα στις σταθερές συνδέσεις, αφού η χώρα μας καταλαμβάνει μόλις την 100η θέση ανάμεσα σε 180 χώρες.

Η Ελλάδα κατέγραψε μέσες επιδόσεις mobile internet που αγγίζουν τα 76,36Mbps download και τα 15,91Mbps upload καθώς επίσης ταχύτητες 36,42Mbps download και 8,52Mbps upload στις σταθερές συνδέσεις.

Ίντερνετ: Φόβοι πως θα «πέσει» στην Αθήνα

Μπροστά σε ένα ενδεχόμενο ιντερνετικό μπλακ-άουτ βρίσκεται η Αθήνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του «internet now», Νίκο Βασιλάκο!

Ο ειδικός σε θέματα τεχνολογίας μίλησε στο ΣΚΑΪ για το πολύωρο κραχ και μας προειδοποίησε να προετοιμαστούμε «να πέσει το ίντερνετ στην Αθήνα»!

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Βασιλάκος, πρόεδρος του «internet now»:

«Ετοιμαστείτε για ιντερνετικό μπλακ άουτ στην Αθήνα, σε όλες τις συνδέσεις. Σας το λέω και θυμηθείτε το».

Συγκεκριμένα ο ίδιος εξήγησε:

«Λόγω υπερφόρτωσης και μη κάλυψης δικτύων πέμπτης γενιάς 5G. Επειδή δεν υιοθετήσαμε έγκαιρα το 5G ως χώρα έχουμε προβλήματα, τα οποία τα ζείτε. Όταν μιλάμε στο κινητό, υπάρχουν ώρες που έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία. Επίσης, οι πάροχοι αποφάσισαν να περάσουν την τηλεφωνική κλήση, τη φωνή για να το πω απλά, από κλήσεις δεδομένων. Αυτό έριξε την ποιότητα. Ο χαλκός που ήξεραν είναι αναντικατάστατος. Η οπτική ίνα είναι το μέλλον αλλά πρέπει να λειτουργεί παντού για να μην έχουμε προβλήματα. Πάντα φροντίζουμε να έχουμε back up δίκτυα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να λειτουργούμε με ενσύρματη τηλεφωνία».

xristika.gr

error: Content is protected !!