Πως θα παρακολουθούνται οι δαπάνες των ΟΤΑ για την πανδημία Πως θα παρακολουθούνται οι δαπάνες των ΟΤΑ για την πανδημία
Διακριτή θα είναι η παρακολούθηση το 2022 των δαπανών των ΟΤΑ που αφορούν την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον covid-19. Το... Πως θα παρακολουθούνται οι δαπάνες των ΟΤΑ για την πανδημία

Διακριτή θα είναι η παρακολούθηση το 2022 των δαπανών των ΟΤΑ που αφορούν την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον covid-19.

Το σχετικό Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών εστάλη στους Δήμους και στις Περιφέρειες της Χώρας, ενώ απευθύνεται και στα Νομικά τους Πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων και των Επιχειρήσεων όπου συμμετέχουν και είτε έχουν αναλάβει την οικονομική τους διαχείριση είτε η έδρα τους είναι εντός των διοικητικών ορίων του ΟΤΑ. Επιπλέον, στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, την ΚΕΔΕ, τις ΠΕΔ, την ΕΝΠΕ και την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσουν οι Φορείς του Υποτομέα των ΟΤΑ για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της οικονομίας από τον covid-19 για το έτος 2022 θα υποβάλλονται αποκλειστικά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr, μέσω της ανάρτησης των πρότυπων αρχείων:

– «COVIDOTA2022ΧΧ_» για Δήμους, Περιφέρειες και ΝΠΔΔ και

– «COVIDNPID2022ΧΧ_» για ΝΠΙΔ,

όπου ΧΧ = μήνας αναφοράς (π.χ. για τον Ιανουάριο 2022 COVIDOTA202201_ , για τον Φεβρουάριο 2022 COVIDOTA202202_ κ.ο.κ.).

Η υποβολή του αρχείου θα πραγματοποιείται από τους στατιστικούς ανταποκριτές των Φορέων, αποκλειστικά εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του αρχείου.

Το αριθμ. 5378/31.1.2022 Έγγραφο

airetos.gr

error: Content is protected !!