Νέες επιδοτήσεις από το ΕΣΠΑ 2022: Πώς θα πάρετε από 25.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ Νέες επιδοτήσεις από το ΕΣΠΑ 2022: Πώς θα πάρετε από 25.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ
Σημαντική στήριξη από το ΕΣΠΑ 2022 προς επιχειρήσεις και διάφορους άλλους κλάδους. Πού και πώς θα κάνετε αίτηση για να μπείτε σε προγράμματα ύψους 42 εκατ.... Νέες επιδοτήσεις από το ΕΣΠΑ 2022: Πώς θα πάρετε από 25.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ

Σημαντική στήριξη από το ΕΣΠΑ 2022 προς επιχειρήσεις και διάφορους άλλους κλάδους. Πού και πώς θα κάνετε αίτηση για να μπείτε σε προγράμματα ύψους 42 εκατ. ευρώ.

Μέσα στον Φεβρουάριο υπολογίζεται πως θα ανοίξει για υποβολή αιτήσεων το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης επιλεγμένων κλάδων της οικονομίας, ύψους 42 εκατ. ευρώ.

Οπως μεταφέρουν στον «Ε.Τ.» της Κυριακής αρμόδια στελέχη, αφορά πάνω από 10.000 επιχειρήσεις της χώρας, που δραστηριοποιούνται στην οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, καθώς και στην οργάνωση εκδηλώσεων και την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering). Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν, επίσης, σχολές χορού, καθώς και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

Υπενθυμίζεται πως συμπεριλαμβάνεται στο «πακέτο» μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, που εξήγγειλε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στα μέσα Ιανουαρίου.

Προς το παρόν, έχουν «κλειδώσει» μερικά από τα δομικά χαρακτηριστικά του. Κατ’ αρχάς, βασική προϋπόθεση ένταξης για την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, εφόσον δραστηριοποιείται στους παραπάνω κλάδους, είναι να παρουσιάζει μείωση τζίρου άνω του 50%, μεταξύ 2019-2020. Κύκλοι από το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝ) αναφέρουν -με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία- πως οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτών των κλάδων είχαν μείωση τζίρου πολύ μεγαλύτερη από 50%, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε σχέση με το ύψος της ενίσχυσης, θα ανέρχεται στο 8% επί του τζίρου του 2019, με «ταβάνι» τις 400.000 ευρώ.

ΕΣΠΑ 2022: Ο μπούσουλας

Μέσα στην εβδομάδα τα αρμόδια στελέχη του ΥΠΑΝ έλαβαν τις κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προγράμματος και έγιναν τα πρώτα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Για αυτόν τον σκοπό θα αξιοποιηθούν οι προσκλήσεις και η εμπειρία από τα προγράμματα ενίσχυσης για την… επανεκκίνηση επιχειρήσεων εστίασης και τουρισμού, που έτρεξαν προ μηνών.

Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η συγγραφή της πρόκλησης αυτού του ειδικού προγράμματος, θα αποσταλεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να προσδιοριστεί, στη συνέχεια, η ακριβής ημερομηνία ενεργοποίησής του.

Αναφορικά με το κόστος του, εκτιμάται σε 42 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ-REACT-EU. Μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή, προ ημερών, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, εξήγησε πως η δράση θα χρηματοδοτηθεί από αδιάθετα κονδύλια. Πρόκειται για χρήματα -όπως είπε- με τα οποία θα κλείσει ο κύκλος ενισχύσεων των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία.

ΝΕΟ ΕΣΠΑ: Προκήρυξη δράσεων για μικρομεσαίους εντός τριμήνου

Εχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την προκήρυξη δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ (2021-2027), το οποίο θα έχει καθαρά επενδυτικό χαρακτήρα. Δεν θα αφορά, με άλλα λόγια, στην παροχή κεφαλαίου κίνησης, όπως συνέβαινε σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους (π.χ. ΕΣΠΑ 2014-2020).

Στόχος του ΥΠΑΝ είναι οι πρώτες δράσεις που θα προκηρυχθούν να στηρίζουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και να βγουν μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Θα πατούν στους πυλώνες «πράσινη» και «ψηφιακή» μετάβαση των επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν θα είναι προς αυτές τις δύο κατευθύνσεις.

Οι δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων υπάγονται στην «ομπρέλα» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», ύψους 3,9 δισ. ευρώ, από τα συνολικά 26,2 δισ. ευρώ του νέου ΕΣΠΑ.

Μέσω αυτού, επιδιώκεται η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών πλεονεκτημάτων. Στον πυρήνα του βρίσκεται η στήριξη των παραγωγικών, ανταγωνιστικών και εξωστρεφών τομέων της οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο.

Υπενθυμίζεται πως, σε γενικές γραμμές, οι νέες προσκλήσεις θα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ταυτόχρονη πρόσβαση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων από πλήθος κλάδων της οικονομίας. Ενδεικτικά, επισημαίνεται πως σε μία δράση αναβάθμισης παγίων σε ψηφιακό ή πράσινο επίπεδο θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις λιανεμπορίου, τουρισμού και άλλων κλάδων.

Οπως έχει κοινοποιήσει ο κ. Τσακίρης, στις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ θα αποφευχθεί η συγκριτική αξιολόγηση, στο πλαίσιο της οποίας έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις, μέχρι να φτάσουν τελικά τα χρήματα στις δικαιούχους επιχειρήσεις. Αντ’ αυτής θα προτιμηθεί μία διαδικασία αυτόματης αξιολόγησης, η οποία θα προβλέπει σειρά από τυπικά κριτήρια, για να υπαχθεί κάποιος σε κάθε δράση. Αμέσως μόλις συμβεί αυτό, θα έχει στη διάθεσή του ένα εύλογο χρονικό περιθώριο για να δαπανήσει τα χρήματα που έλαβε με σκοπό την υλοποίηση της επένδυσης. Αν δεν το κάνει -εντός των προβλεπόμενων ορίων- θα απεντάσσεται από το πρόγραμμα.

Μάλιστα, σε νομοσχέδιο του ΥΠΑΝ προβλέπεται πως ο δικαιούχος ενίσχυσης θα λαμβάνει το πλήρες οφειλόμενο ποσό το αργότερο 80 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση. Η προθεσμία μπορεί να διακοπεί εάν οι πληροφορίες που υποβάλλει ο δικαιούχος δεν επιτρέπουν στη διαχειριστική Αρχή να εξακριβώσει αν όντως οφείλεται το ποσό.

ΕΣΠΑ 2022: Τι παραμένει «ανοιχτό» στην Αναπτυξιακή Τράπεζα

Στα προγράμματα που τρέχουν μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), παραμένει ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων το υποπρόγραμμα «Επιχειρηματικά Δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων», της δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

Στο πλαίσιο αυτού, παρέχονται δάνεια, ύψους από 25.000 ευρώ έως 1,5 εκατ. ευρώ. Η εκταμίευση πραγματοποιείται εφάπαξ ή τμηματικά, εντός 24 μηνών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την τράπεζα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31η.10.2023. Η διάρκεια αποπληρωμής του είναι 5-10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες.

Σημειώνεται πως η εκδήλωση ενδιαφέροντος, από πλευράς επιχείρησης, πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr, δηλώνοντας την τράπεζα συνεργασίας, από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί.

Από εκεί και πέρα, σχεδιάζονται καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία -επίσης συγχρηματοδοτήσεων- στη λογική του ΤΕΠΙΧ, αλλά και των γνωστών εγγυοδοτικών προγραμμάτων που έχουν τρέξει κατά καιρούς.

xristika.gr

error: Content is protected !!