H Περιφέρεια Αττικής εκτελεί εκατοντάδες έργα και παρεμβάσεις σε όλους τους Δήμους του Λεκανοπεδίου H Περιφέρεια Αττικής εκτελεί εκατοντάδες έργα και παρεμβάσεις σε όλους τους Δήμους του Λεκανοπεδίου
8/2/2022       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ H Περιφέρεια Αττικής εκτελεί εκατοντάδες έργα και παρεμβάσεις σε όλους τους Δήμους του Λεκανοπεδίου Η αλήθεια για τα έργα στον... H Περιφέρεια Αττικής εκτελεί εκατοντάδες έργα και παρεμβάσεις σε όλους τους Δήμους του Λεκανοπεδίου

8/2/2022      

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H Περιφέρεια Αττικής εκτελεί εκατοντάδες έργα και παρεμβάσεις σε όλους τους Δήμους του Λεκανοπεδίου

Η αλήθεια για τα έργα στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τα αδικαιολόγητα δημόσια παράπονα του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

Με αφορμή το περιεχόμενο αναρτήσεων σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το οποίο ο Δήμαρχος των 3Β  Γ. Κωνσταντέλλος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του γιατί θεωρεί πως η Περιφέρεια Αττικής δεν εκτελεί έργα στον Δήμο του, θα θέλαμε για την αποκατάσταση της αλήθειας και την έγκριτη ενημέρωση των πολιτών του Δήμου, να αναφέρουμε τα παρακάτω:

Πρώτον, η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής παρέλαβε το Σεπτέμβριο του 2019 από την προηγούμενη Διοίκηση, μια Περιφέρεια με τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές και με υποχρεώσεις που ξεπερνούσαν το 1,5 δις ευρώ, ενώ στο ταμείο υπήρχαν περίπου 350 εκ. . Επιπλέον, μέσω προγραμματικών συμβάσεων που είχαν υπογραφεί με τους Δήμους της Αττικής αλλά δεν είχαν συμβασιοποιηθεί αλλά ούτε καν εγγραφεί με τα απαραίτητα κονδύλια στους προϋπολογισμούς, προέκυπταν επιπλέον δεσμεύσεις για έργα που απαιτούσαν ακόμη 1 δις ευρώ. Μπροστά στην κατάσταση αυτή, η σημερινή Διοίκηση προχώρησε σε επικαιροποίηση του προγράμματος έργων, δίνοντας έμφαση στην ολοκλήρωση μεγάλων εμβληματικών παρεμβάσεων που είχαν ήδη ξεκινήσει, αλλά και στην εκπόνηση ενός νέου σχεδίου έργων, για όλους τους Δήμους της Αττικής, πάνω σε νέες ρεαλιστικές βάσεις. Ο νέος σχεδιασμός της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνει έργα και δράσεις και στους 66 Δήμους της Αττικής.

Δεύτερον, όσον αφορά στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί από Ιδίους Πόρους 4 έργα και 1 μελέτη συνολικού Προϋπολογισμού 17.927.000,00 ευρώ.

Τα εκτελούμενα έργα αφορούν :

  • Την «Κατασκευή Αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» προϋπολογισμού 12.000.000,00 ευρώ. Έως σήμερα έχουν κατασκευαστεί σωληνωτοί αγωγοί 8.829,75 μέτρα και πλακοσκεπή οχετός 841,40 μέτρα με τα φρεάτια υδροσυλλογής τους.
  • Τη «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτηση ρέματος Χερώματος – Μηλαδέζας και μελέτη απορροής ομβρίων» στην περιοχή,  προϋπολογισμού 660.000,00 ευρώ. Βρισκόμαστε στο στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία.
  • Την «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ομβρίων υπολειπόμενων περιοχών Πανοράματος και τοπικές παρεμβάσεις,  σε περιοχές του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» προϋπολογισμού 2.852.000,00 ευρώ. Το έργο πρόκειται να δημοπρατηθεί άμεσα.
  • Την «Αποκατάσταση υφιστάμενου εμφραγμένου αγωγού ομβρίων και της εκβολής του  στο Δήμο Βάρης- Βούλας -Βουλιαγμένης» προϋπολογισμού 375.000,00 ευρώ, για το οποίο  αναμένουμε την επικαιροποίηση της μελέτης από το Δήμο.
  • Η «Κατασκευή βιοκλιματικού παιδικού σταθμού Βούλας» προϋπολογισμού 2.100.000,00 ευρώ, είναι ένα έργο που δεν έχει απενταχθεί όπως ψευδώς ελέχθη, αλλά  εκκρεμεί η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, η οποία θα προχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες.
  • Όσον αφορά στο έργο «Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή», προϋπολογισμού 20.049.000 ευρώ, πρόκειται για ένα «προβληματικό» έργο, που ξεκίνησε στη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Διοίκησης (δημοπρατήθηκε το Σεπτέμβριο του 2017).  Η σύμβαση υπογράφηκε την 25-09-2018. Η συμβατική δαπάνη του έργου (λόγω της πολύ μεγάλης έκπτωσης που δόθηκε), ήταν 8.799.027,34 €  και η διάρκεια υλοποίησής του 24 μήνες. Κατά τη διάρκεια του έργου χορηγήθηκαν δύο παρατάσεις περαίωσης. Η πρώτη ήταν διάρκειας δύο μηνών δηλ. έως 25-11-2020 και η δεύτερη , ήταν διάρκειας δεκαεπτά μηνών δηλ. έως 25-4-2022. Το έργο είχε υπαχθεί στο άρθρο 7Α του Ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων)  με Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ( ΦΕΚ155 Α’/ 27-08-2018 ), ενώ με την 214/2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου κηρύχθηκε η Αναγκαστική Απαλλοτρίωση για το έργο. Παράλληλα και για την περαιτέρω διευκόλυνση ολοκλήρωσης του έργου στις 07-08-2020 εκδόθηκε η 2600 Απόφαση της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων Τοπογραφήσεων & Γεωπληροφορικής  του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για Επίταξη συνολικής έκτασης 60.209,06m2 που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριούμενα και είναι αναγκαία για την εκτέλεση εργασιών του έργου του θέματος . Στις  09-6-2021 η Ανάδοχος Εταιρεία υπέβαλε αίτημα διάλυσης της σύμβασης, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας του έργου. Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 10% του φυσικού αντικειμένου. Είναι σε εξέλιξη η παραλαβή του έργου. Με την ολοκλήρωσή της, η Περιφέρεια θα προβεί στην προβλεπόμενη εκ του Νόμου διαδικασία,  για την ανάθεση του σε νέο Ανάδοχο.

Τρίτον, παράλληλα με τα παραπάνω έργα στα όρια του Δήμου ΒΒΒ έχουν εκτελεστεί έργα οδοποιίας που περιλαμβάνουν:

  • τοποθέτηση νέου ασφαλτοτάπητα (40.000 m2) και στα δύο ρεύματα της Λ. Βουλιαγμένης ( από τη συμβολή της με την Οδό Καλύμνου μέχρι τη συμβολή με τη Λ. Ποσειδώνος).
  • τοποθέτηση νέου ασφαλτοτάπητα ( 70.000 m2) και στα δύο ρεύματα της Λ. Ποσειδώνος  ( από τη Λίμνη Βουλιαγμένης ως τη Βάρκιζα)
  • νέα διαγράμμιση και στους δύο άξονες

Τέταρτον, για την ενίσχυση των συνθηκών οδικής ασφάλειας στα όρια του Δήμου ΒΒΒ εκτελέσαμε το έργο, προϋπολογισμού 650.000 ευρώ, ” Άρση επικινδυνοτήτων καταπτώσεων πρανών στον οδικό άξονα Βάρκιζας – Σουνίου πλησίον των σηράγγων (Τρύπες Καραμανλή, Βάρκιζα)», με το οποίο αποκόψαμε επικίνδυνο τμήμα βράχου βάρους 100 τόνων από το ρεύμα παραλιακής προς Σούνιο, κατασκευάσαμε νέο ασφαλτικό με διορθωμένες κλίσεις, νέα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων, διαγράμμιση και πινακίδες και τοποθετήσαμε συρματοκιβώτια για την ανάσχεση της κατάπτωσης των πρανών.               

Πέμπτον, για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, τοποθετήθηκαν νέοι φωτιστικοί ιστοί με νέα φωτιστικά σώματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, σε όλο το μήκος της Λ. Καραμανλή, μέχρι την Πλαζ της Βάρκιζας (περιοχή Πηγαδάκια). Επιπλέον αντικαταστάθηκαν και 117 παλαιά φωτιστικά σώματα με νέα, τύπου led, ενώ έχει συντηρηθεί και βαφτεί το σύνολο των ιστών ηλεκτροφωτισμού που βρίσκονται στα όρια του Δήμου.

Τέλος, ξεκαθαρίζουμε πως η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και διεκδικεί περισσότερους πόρους από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, για να ενισχύσει τις υποδομές του Λεκανοπεδίου Αττικής. Το σχέδιο αυτό υλοποιείται με βάση τις πραγματικές οικονομικές της δυνατότητες, χωρίς να δίνει ψεύτικες υποσχέσεις και να υπογράφει ακάλυπτες επιταγές, σε συνεργασία πάντοτε με τις αιρετές Διοικήσεις όλων των Δήμων, χωρίς αποκλεισμούς, με όρους ειλικρίνειας και ισοτιμίας.

Ότι ισχύει για όλους τους Δήμους, ισχύει και με τον Δήμο ΒΒΒ. Ο κ. Κωνσταντέλλος γνωρίζει ότι η πόρτα της Περιφέρειας είναι ανοικτή για όλους τους Δημάρχους και ότι κανένας δεν χρειάζεται να παρακαλέσει τη σημερινή Διοίκηση της,  για να εκτελεστεί στην πόλη του κάποιο έργο.

Οι πολίτες του Δήμου ΒΒΒ θα ενημερώνονται διαρκώς κι απευθείας από την Περιφέρεια για την πορεία εκτέλεσης των έργων στην πόλη τους, ώστε να αξιολογήσουν χωρίς διαμεσολαβητές και έμμεσους πολιτικούς εκβιασμούς τα έργα αυτά.

Η Περιφέρεια Αττικής, μαζί με τους πολίτες του Δήμου ΒΒΒ θα πάνε τη Βάρη, τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη μπροστά, σε συνεργασία με τη σημερινή Δημοτική Αρχή, εφόσον η ίδια το επιθυμεί.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

error: Content is protected !!