Προσλήψεις: 1.028 νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο μέσα από τρεις διαγωνισμούς Προσλήψεις: 1.028 νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο μέσα από τρεις διαγωνισμούς
Ποιες θέσεις αναμένεται να ανοίξουν στο Δημόσιο – Ποια τα προσόντα που απαιτούνται για τις προσλήψεις Θέση στο Δημόσιο μπορούν να διεκδικήσουν δεκάδες υποψήφιοι μέσα από τρεις... Προσλήψεις: 1.028 νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο μέσα από τρεις διαγωνισμούς

Ποιες θέσεις αναμένεται να ανοίξουν στο Δημόσιο – Ποια τα προσόντα που απαιτούνται για τις προσλήψεις

Θέση στο Δημόσιο μπορούν να διεκδικήσουν δεκάδες υποψήφιοι μέσα από τρεις διαγωνισμούς, καθώς θα προσληφθούν συνολικά 1.028 υπάλληλοι. Πρόκειται για προκήρυξη ΣΟΧ1/2022 ΟΑΕΔ, 1Κ/2022, 2Κ/2022.

Οι θέσεις αφορούν εργασιακούς συμβούλους στον ΟΑΕΔ  σε 119 διαφορετικές περιοχές όλης της χώρας, προσλήψεις στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου όλων των ειδικοτήτων.

Αναλυτικά:

– 540 θέσεις εργασιακών συμβούλων Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στα ΚΠΑ2 και τα Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του ΟΑΕΔ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU σε 119 διαφορετικές περιοχές όλης της χώρας.

Η σύμβαση εργασίας έχει διάρκεια 8 μηνών με δυνατότητα παράτασης για άλλους οκτώ μήνες και δυνατότητα εκ νέου παράτασης για άλλους οκτώ μήνες σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Τονίζεται ότι γίνονται δεκτοί 124 τίτλοι σπουδών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23:59.

Η προκήρυξη

– 1Κ/2022 του ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη και αφορά στην πρόσληψη 15 μονίμων υπαλλήλων.

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών θα ενισχυθεί με προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Ο κατάλογος με τις ειδικότητες έχει ως εξής:

 • ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγοι)
 • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
 • ΠΕ Περιβάλλοντος
 • ΠΕ Μηχανικών
 • ΤΕ Μηχανικών Γεωπληροφορικής Τοπογραφίας
 • ΤΕ Δασοπόνων
 • ΤΕ Πληροφορικής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00.

Η προκήρυξη

– 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ: Στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 473 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Μέσω του νέου διαγωνισμού θα προσληφθούν υπάλληλοι των εξής ειδικοτήτων:

Κατηγορία ΠΕ (106 θέσεις)

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • ΠΕ Κοινωνιολόγων
 • ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
 • ΠΕ Νομικών
 • ΠΕ Πληροφορικής
 • ΠΕ Στατιστικής

Κατηγορία ΤΕ (87 θέσεις)

 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΤΕ Νοσηλευτών
 • ΤΕ Πληροφορικής

Κατηγορία ΔΕ (177 θέσεις)

 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 • ΔΕ Οδηγών
 • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 • ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων
 • ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολογίας
 • ΔΕ Τεχνικών Μηχανολογίας
 • ΔΕ Τηλεφωνητών

Κατηγορία ΥΕ (103 θέσεις)

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

Αναμένεται η έκδοση ολόκληρης της προκήρυξης και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

imerisia.gr

error: Content is protected !!