Ποια στοιχεία φορολογούμενων «δίνει» η ΑΑΔΕ σε τρίτους Ποια στοιχεία φορολογούμενων «δίνει» η ΑΑΔΕ σε τρίτους
Ορισμένα από τα στοιχεία των φορολογουμένων διασταυρώνονται αυτόματα, όπως οι αιτήσεις για επιδόματα ή άλλες παροχές Περισσότερα από 20 στοιχεία των φορολογουμένων δίνει η... Ποια στοιχεία φορολογούμενων «δίνει» η ΑΑΔΕ σε τρίτους

Ορισμένα από τα στοιχεία των φορολογουμένων διασταυρώνονται αυτόματα, όπως οι αιτήσεις για επιδόματα ή άλλες παροχές

Περισσότερα από 20 στοιχεία των φορολογουμένων δίνει η ΑΑΔΕ σε άλλους φορείς, τα οποία αφορούν σε εισοδήματα, ακίνητα και αυτοκίνητα.

Η παροχή στοιχείων εντάσσεται στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών με άλλους φορείς που είναι συνδεδεμένοι με τα αρχεία του Taxisnet.

Μάλιστα, ορισμένα από τα στοιχεία των φορολογουμένων διασταυρώνονται αυτόματα, όπως π.χ. οι αιτήσεις για επιδόματα ή άλλες παροχές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα στοιχεία αντλούνται από τις ίδιες τις υπηρεσίες, π.χ. η Τροχαία για ανασφάλιστα οχήματα ή οι Δήμοι για κλήσεις.

Η διαλειτουργικότητα είναι η δυνατότητα διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων να ανταλλάσσουν και να ενσωματώνουν δεδομένα με οργανωμένο και αυτόματο τρόπο, αναφέρει η ΑΑΔΕ. Σήμερα υπάρχουν σε παραγωγική λειτουργία περισσότερες από 30 διαφορετικές δια-λειτουργικότητες με Πληροφοριακά Συστήματα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και επιχειρήσεων.

Η παροχή στοιχείων φορολογουμένων, αφενός διευκολύνει τον συναλλασσόμενο με μια άλλη δημόσια υπηρεσία ή και ιδιωτική, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και για τη διασταύρωση φορολογικών στοιχείων που δηλώνει ο φορολογούμενος, σε άλλη υπηρεσία, προκειμένου να λάβει π.χ. ένα επίδομα.

Στην περίπτωση που δηλωθούν ψευδώς κάποια στοιχεία, τότε ο φορολογούμενος εντοπίζεται και μπλέκει σε περιπέτειες τόσο για την ψευδή δήλωση, ενώ αν έχει λάβει και κάποιο επίδομα τότε καλείται να το επιστρέψει με προσαυξήσεις.

Η διαδικτυακή υπηρεσία για χορήγηση στοιχείων φορολογικού μητρώου για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις χρησιμοποιείται σήμερα από περισσότερους από 100 φορείς (υπουργεία, δήμοι, οργανισμοί, ταμεία κ.α.), σημειώνει η ΑΑΔΕ.

Ποια στοιχεία «δίνει» η ΑΑΔΕ

Μέσω της διασύνδεσης των ηλεκτρονικών συστημάτων η ΑΑΔΕ παρέχει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία σε δεκάδες φορείς:

 1. Χορήγηση στοιχείων Μητρώου για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες και χρησιμοποιείται από πληθώρα φορέων της δημόσιας διοίκησης. Το χρησιμοποιούν κυρίως Δήμοι για να αναζητήσουν-εντοπίσουν στοιχεία προσώπων και εταιρειών. Συχνά αναζητούμενα στοιχεία είναι η διεύθυνση κατοικίας/έδρας. 
 2. Χορήγηση Στοιχείων Κατόχου Οχήματος: Χρησιμοποιείται από Δήμους και Λιμενικά Ταμεία, όταν αναζητούν ιδιοκτήτες οχημάτων για παραβάσεις στάθμευσης κα. Επίσης χρησιμοποιείται στον εντοπισμό ιδιοκτητών οχημάτων που έχουν εγκαταλειφθεί.
 3. Χορήγηση Στοιχείων Ακινήτων: Χρησιμοποιείται από Δήμους και μεταξύ άλλων υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή των αδήλωτων τετραγωνικών.
 4. Κωδικός Πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας: Χρησιμοποιείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα για την υποστήριξη και αυτοματοποίηση της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας.
 5. Έλεγχος Πληρωμής ΑΑΔΕ σε Φορέα Είσπραξης: Χρησιμοποιείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα κατά την πληρωμή φορολογικών οφειλών με χρέωση λογαριασμού για να καθοριστούν σε πραγματικό χρόνο οι προμήθειες της συναλλαγής. Με τον τρόπο αυτό εξαιρούνται από προμήθειες οι άνω των 70 και οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών.
 6. Χορήγηση στοιχείων για την Εφαρμογή του Επιδόματος Γέννησης: Χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και μέσω της διαλειτουργικότητας αυτής οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για χορήγηση Επιδόματος Γέννησης παιδιού που υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΑ μπορούν να ελέγχουν το εισοδηματικό κριτήριο (πληροφορίες δήλωσης εισοδήματος) σε πραγματικό χρόνο και να διεκπεραιώνονται άμεσα.
 7. Παρέχονται στην Η.ΔΙ.Κ.Α.(Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης), πληροφορίες Εισοδήματος για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
 8. Ανασφάλιστα Οχήματα: Χρησιμοποιείται από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων (και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών). Κατά την σύναψη ασφαλιστικών συμβολαίων οι ασφαλιστικές εταιρείες ελέγχουν αν ένα αυτοκίνητο είχε εντοπιστεί ως ανασφάλιστο ώστε να πληρώσει το παράβολο που αναλογεί. 
 9. Χορήγηση στοιχείων για την εφαρμογή του Επιδόματος Στέγασης Χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αντλούνται κρίσιμες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ για την διεκπεραίωση των αιτήσεων επιδόματος στέγασης στον ΟΠΕΚΑ. Διασταυρώνονται τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και ελέγχεται το κριτήριο εισοδήματος για τους δικαιούχους.
 10. Πληροφορίες Εισοδήματος για Μετεγγραφές Φοιτητών: Χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας.
 11. Πληροφορίες Εισοδήματος Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφάλιστων – Οικονομικά Αδύναμων Χρησιμοποιείται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης).
 12. Πληροφορίες Εισοδήματος προς τον ΟΑΕΔ, για τους αιτούντες διάφορα επιδόματα ή ένταξη σε προγράμματα.
 13. Πληροφορίες Εισοδήματος για Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών Χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο πολλαπλά κριτήρια επιλεξιμότητας με άντληση στοιχείων από τα συστήματα της ΑΑΔΕ όπως στοιχεία μόνιμης κατοικίας από το Ε1, στοιχεία ιδιοκτησίας ακινήτων από το Ε9, ηλεκτρονικά μισθωτήρια και εισοδήματα από φορολογική δήλωση.
 14. Πληροφορίες Εισοδήματος για τα Προγράμματα Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον: Χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και περιλαμβάνει διασταύρωση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο για ιδιοκτησία ακινήτων από το Ε9 και ιδιοκατοίκηση και εισόδημα από το Ε1.
 15. Πληροφορίες Εισοδήματος για Κοινωνικό Μέρισμα: Χρησιμοποιείται από την Η.ΔΙ.Κ.Α.(Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) για τη διασταύρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας σε πραγματικό χρόνο, των δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος.
 16. Πληροφορίες Εισοδήματος για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Χρησιμοποιείται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης).
 17. Έλεγχος πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας: Χρησιμοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων που κυκλοφορούν.
 18. Πληροφορίες Ακινήτων προς ΟΠΕΚΕΠΕ:  Χρησιμοποιείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων και τον έλεγχο των αγροτεμαχίων.
 19. Χορήγηση στοιχείων για την εφαρμογή του προγράμματος “Τουρισμός για όλους” για τη διασταύρωση των εισοδημάτων μέσω των δικαιούχων του προγράμματος.
 20. Χορήγηση στοιχείων για την υλοποίηση του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”. Χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με σκοπό τον έλεγχο της επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με βάση τις δηλώσεις εισοδήματος των αιτούντων επιχειρήσεων.
 21. Πληροφορίες Εισοδήματος για Υπολογισμό Επιδόματος Παιδιού (Α21): Χρησιμοποιείται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Υποστηρίζει την ετήσια διανομή του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ ελέγχοντας στοιχεία εισοδήματος και οικογενειακής κατάστασης στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ.
 22. Πληροφορίες Εισοδήματος και Μητρώου για Δράση Μεταφορικού Ισοδύναμου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Χρησιμοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής). Υποστηρίζει σε πραγματικό χρόνο τις αιτήσεις των δικαιούχων με διασταυρώσεις εισοδημάτων, σύνθεσης οικογενειακής μερίδας και διεύθυνση κατοικίας στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.
 23. Εξωδικαστικός Συμβιβασμός / Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας: Παροχή στοιχείων εισοδημάτων και ακινήτων για την αξιολόγηση των αιτήσεων για τις πλατφόρμες της ΕΓΔΙΧ. Αντλείται ένα εκτεταμένο σύνολο δεδομένων του αιτούντα που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και Ε9.

sofokleousin.gr

error: Content is protected !!