Πρωτόκολλο συνεργασίας ΚΕΔΕ – ΕΣΑμεΑ και Υπουργείου Εργασίας Πρωτόκολλο συνεργασίας ΚΕΔΕ – ΕΣΑμεΑ και Υπουργείου Εργασίας
Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η Εθνική Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και το Υπουργείο Εργασίας για την... Πρωτόκολλο συνεργασίας ΚΕΔΕ – ΕΣΑμεΑ και Υπουργείου Εργασίας

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η Εθνική Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και το Υπουργείο Εργασίας για την εφαρμογή μεταξύ άλλων στοχευμένων παρεμβάσεων σε επιμέρους τομείς αρμοδιότητας των Δήμων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους Το πρωτόκολλο υπέγραψαν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Σταμάτης και ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, παρουσία των υπουργών Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη και της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνας Μιχαηλίδου. Σκοπός επίσης του Πρωτοκόλλου είναι «η διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις πολιτικές, δράσεις, μέτρα, προγράμματα και σχέδια δράσης των Δήμων μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού», της παροχής ενημέρωσης και κατάρτισης στο στελεχιακό δυναμικό τους καθώς και στους τοπικούς επιχειρηματίες και εν γένει στους δημότες σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων σχετικής αξιολόγησης των πολιτικών, δράσεων, μέτρων προγραμμάτων κ.λπ. αυτών στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους». Επίσης η καθιέρωση διαρκούς θεσμικής διαβούλευσης των Δήμων με το εθνικό αναπηρικό κίνημα, όπως επιτάσσει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!