Αυξήθηκε κατά 21,1% πέρυσι ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων Αυξήθηκε κατά 21,1% πέρυσι ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων
Αύξηση 21,1% σημείωσε πέρυσι ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, και ανήλθε σε 332.434.338 χιλ. ευρώ, από... Αυξήθηκε κατά 21,1% πέρυσι ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων

Αύξηση 21,1% σημείωσε πέρυσι ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, και ανήλθε σε 332.434.338 χιλ. ευρώ, από 274.437.995 χιλ. ευρώ το 2020. Τη μεγαλύτερη αύξηση (120,3%) παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης», ενώ τη μικρότερη (2,7%) παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας».

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 99.030.603 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 32,7% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2020 που είχε ανέλθει σε 74.653.883 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία» (88,6%), ενώ τη μικρότερη (0,1%) παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Ορυχεία και λατομεία».

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2021 ανήλθε σε 30.335.748 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 33,5% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020, που είχε ανέλθει σε 22.720.856 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία» κατά 342,5%. Τη μικρότερη αύξηση (0,5%) παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «’Αλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση» κατά 5,6%.

Για τις 210.217 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020, ο κύκλος εργασιών το 2021 ανήλθε σε 27.124.667 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 33,6% σε σχέση με το 2020, που είχε ανέλθει σε 20.296.943 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση (120,3%) παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου των «Καταλυμάτων», ενώ τη μικρότερη (4,7%) παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου «Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες».

Για τις επιχειρήσεις αυτές, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 7.541.307 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 63,4% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2020, που είχε ανέλθει σε 4.616.362 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου «Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις» κατά 536,7%. Τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου «Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας» (2,1%), ενώ μείωση (1,9%) κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου «Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες».

Ενώ, για αυτές τις επιχειρήσεις με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών

βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2021 ανήλθε σε 1.706.389 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 119,1% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020, που είχε ανέλθει σε 778.686 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου «Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα» κατά 1.069,5%. Τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου της «Εκπαίδευσης» (13,3%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου «Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση» (35,7%).

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!