Προμήθεια   βιομετρικού   συστήματος   ελέγχου   προσέλευσης προσωπικού Προμήθεια   βιομετρικού   συστήματος   ελέγχου   προσέλευσης προσωπικού
ΕΡΩΤΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 21/02/2022 Του:               Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας ΠΡΟΣ:            Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης ΘΕΜΑ:           «Προμήθεια     βιομετρικού     ... Προμήθεια   βιομετρικού   συστήματος   ελέγχου   προσέλευσης προσωπικού

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 21/02/2022

Του:               Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ:            Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ:           «Προμήθεια     βιομετρικού      συστήματος      ελέγχου     προσέλευσης προσωπικού»

Κυρία, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ) https://www.posyp.gr/index.php/site-map/articles/14- deltia-typou/343-2022-02-13-12-53-55, καταγγέλλεται ότι επίκειται η εγκατάσταση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης βιομετρικού συστήματος ελέγχου προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού της. Το εν λόγω μηχάνημα θα λειτουργεί με τον έλεγχο του δακτυλικού αποτυπώματος του εργαζόμενου, μια διαδικασία η οποία αφ΄ εαυτού της θεωρείται επαχθής και αντιβαίνει σε κάθε κανόνα προστασίας και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά το παρελθόν έχει επιβάλει σε διάφορες περιπτώσεις τη διακοπή της λειτουργίας των βιομετρικών αυτών συστημάτων, θεωρώντας ότι η χρήση τους δεν είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας, ως προς τον σκοπό που πρέπει να επιτευχθεί και των μέσων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την υλοποίησή του.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 1. Υπέπεσε στην αντίληψή σας πρόθεση συγκεκριμένης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή εν γένει πρόθεση σε μερίδα Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να εγκαταστήσουν βιομετρικά συστήματα ελέγχου προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού της κι αν ναι, ποια ή ποιες είναι;
 2. Θεωρούνται σύννομες τέτοιου είδους επιλογές και πρακτικές ελέγχου προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και πάσης άλλης Υπηρεσίας Εποπτείας ΥΠΕΘ, βάσει της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού;

Ο ερωτών Βουλευτής
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

error: Content is protected !!