Το πρώτο «ηλιακό κτηματολόγιο» της Αθήνας – Νέα υπηρεσία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Το πρώτο «ηλιακό κτηματολόγιο» της Αθήνας – Νέα υπηρεσία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο
Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ανέπτυξε το πρώτο «ηλιακό κτηματολόγιο» για την Αθήνα. Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία που αναφέρεται στην περιγραφή και απεικόνιση του δυναμικού ηλιακής ενέργειας, την οποία μπορεί να... Το πρώτο «ηλιακό κτηματολόγιο» της Αθήνας – Νέα υπηρεσία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ανέπτυξε το πρώτο «ηλιακό κτηματολόγιο» για την Αθήνα. Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία που αναφέρεται στην περιγραφή και απεικόνιση του δυναμικού ηλιακής ενέργειας, την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί κάθε αστικό οικοδομικό τετράγωνο με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οροφές κτηρίων.

Η υπηρεσία, η οποία κατέστη δυνατή με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Eiffel που στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου των γεωσκοπικών δεδομένων για την ανάπτυξη εφαρμογών προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί μια επιχειρησιακή πλατφόρμα πληροφοριών με σκοπό τη μεγαλύτερη διείσδυση των ηλιακών συστημάτων στον αστικό ιστό. Παράλληλα, θα συμβάλει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση προσφέροντας λύσεις φιλικότερες προς το περιβάλλον.

Η τεχνολογία βασίζεται στην αξιοποίηση γεωσκοπικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, χρησιμοποιώντας προηγμένες πλατφόρμες δημιουργίας γραφικών, μοντέλα διάδοσης της ακτινοβολίας και αρχιτεκτονικές υπερυπολογιστικού νέφους. Λειτουργεί τόσο κλιματολογικά όσο και σε πραγματικό χρόνο, με τελικό στόχο τη διευκόλυνση του αστικού σχεδιασμού, την υποστήριξη των διαχειριστών διανομής της παραγόμενης ενέργειας και την αποτελεσματική ενσωμάτωση αυτής στα ηλεκτρικά έξυπνα δίκτυα.

Η συνολικά εκμεταλλεύσιμη έκταση εκτιμάται ότι είναι σε θέση να φιλοξενήσει μαζικά διεσπαρμένα φωτοβολταϊκά, που μπορούν να παράξουν έως και 4,3 τεραβατώρες (TWh) ενέργειας σε ετήσια βάση, η οποία – σε ένα υποθετικό σενάριο πλήρους κάλυψης των οροφών των κτηρίων – θα μπορούσε να καλύψει μέχρι και το 49% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης της Αθήνας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

error: Content is protected !!